Gemt

Service er den store jobmotor

Beskæftigelsen er steget markant de senere år. Analysen ser nærmere på udviklingen inden for private serviceerhverv.

Nyhed

7. Service er den store jobmotor

pdf

Download

Analyse nr. 7|2019 - 13. februar

Nogle af de enkeltstående servicebrancher, som især har oplevet høj procentvis beskæftigelsesfremgang, er blandt andet internethandel, informationstjenester, restauranter, virksomhedskonsulenter, vagt- og sikkerhedstjenester og it-konsulenter. Byggeriet ligger også højt, hvilket afspejler at det er en konjunkturfølsom branche, der har nydt godt af den økonomiske genopretning de senere år, og kommer fra et lavt niveau. 

Kontakt os