Gemt
Presse og Nyheder

Skal din virksomhed redegøre for samfundsansvar?

Fra regnskabsåret 2018 vil flere virksomheder end tidligere være omfattet af rapporteringsreglerne om redegørelse for samfundsansvar.

Nyhed

DANSK ERHVERV | ERHVERVSJURA - 5. DECEMBER 2018

Af Malene Thiele

Paragraf 99a i årsregnskabsloven handler om krav til redegørelse om samfundsansvar, altså virksomhedernes CSR rapportering. Denne paragraf fik en opdatering i 2015, som bl.a. betød nye og mere omfattende krav. Redegørelsen udvides fx til også at skulle omfatte virksomhedens forretningsmodel, processer for nødvendig omhu, vurdering af risici og angivelse af nøgleindikatorer.

Kravene er imidlertid blevet implementeret i forskellige tempi, hvilket betyder, at de til at starte med kun gjaldt de største virksomheder med flere end 500 fuldtidsmedarbejdere. Men fra regnskabsåret 2018 træder kravene dog i kraft for en større gruppe af virksomheder, specifikt for virksomheder med flere end 250 fuldtidsmedarbejdere (regnskabsklasse C).

Her er din tjekliste til kravene:

 1. De nye krav omfatter redegørelse for virksomhedens forretningsmodel, hvor beskrivelsen skal bidrage til forståelsen af koblingen mellem strategi, (kerne)forretning og virksomhedens tilgang til samfundsansvar.
 2. Rapporteringsreglerne er overordnet set baseret på et følg-eller-forklar princip. Det indebærer, at en virksomhed, som fx ikke har politikker på et af de i loven udspecificerede områder, skal forklare nærmere hvorfor dette ikke er tilfældet.

De fire politikområder er:

 1. Miljø og klima (hvordan der arbejdes med at reducere virksomhedens miljø- og klimapåvirkning m.v.)
 2. Sociale forhold og medarbejderforhold (fx at undgå stress på arbejdspladsen, tilbud om praktikpladser, mv.)
 3. Menneskerettigheder (fx at virksomheden har en ligestillingspolitik, at underleverandører ikke bruger tvangsarbejde, børnearbejde, mv.)
 4. Anti-korruption og bestikkelse (fx at undgå bestikkelse eller nepotisme, hvor venner og familie får særlige privilegier)

Inden for hvert politikområde skal følgende beskrives, hvis relevant:

 • Hvordan I kommer fra politik til handling (fx hvilke systemer og procedurer sikrer, at politikken også bliver til handling, og benyttes processer for nødvendig omhu skal disse forklares) 
 • Risici i relation til virksomhedens forretningsaktiviteter (fx hvor forretningsforbindelser, produkter og tjenesteydelser kan påvirke de fire politikområder negativt)
 • Ikke-finansielle nøgletalsindikatorer/KPI’er
 • Resultater (fx hvilke konkrete resultater opnået i dette regnskabsår samt forventninger til de kommende)

I kan rapportere om samfundsansvar flg. steder:

 • I ledelsesberetningen
 • I en supplerende beretning til årsrapporten
 • I en selvstændig CSR-rapport, der dækker samme periode som årsrapporten
 • På virksomhedens hjemmeside (ved angivelse af direkte URL hertil i ledelsesberetningen)
 • Via en Communication of Progress til Global Compact (ved angivelse af direkte URL hertil i ledelsesberetningen)

Se FSR – danske revisorers vejledning om rapporteringskravene. 

Kontakt os

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Malene Thiele

CSR -chef
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.