Gemt

Status på Single-Use Plastic-direktivet

10. februar 2021

Single-Use Plastic-direktivet træder i kraft den 3. juli 2021. Dansk Erhverv giver her en status på arbejdet med direktivet.

Direktivet om Single-Use Plastic (SUP) er blevet offentliggjort for en rum tid siden og reglerne træder i kraft den 3. juli 2021. Dansk Erhverv har lavet en indkøbsguide i samarbejde med MFVM og Forum for Bæredygtig Indkøb, som private og offentlige indkøbere kan benytte.

Denne vejledningen kan hentes her: Vejledning i bæredygtigt indkøb af plastemballage og engangsplastprodukter (ansvarligeindkøb.dk).

Brug af piktogrammer
Af direktivteksten fremgår informationen om brug af de forskellige piktogrammer. Du kan se retsakten og den juridiske tekst her (dansk): Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/2151.

Dertil afventer vi stadig at kommissionen åbner op for web-portalen, hvor I kan hente trykfiler til piktogrammer. Kommissionen fortæller, at de skulle være klar i starten af denne måned, så det er om at holde øje. Vi skal nok informere så snart det sker, så I kan forberede jeres emballager.

Hvornår er den endelige ”non-binding” guide/fortolkningsdokument klar?
Kommissionen fortæller, at den vil blive offentliggjort i første kvartal af 2021, hvilket vil sige senest marts. Kommissionen er i gang med en endelig høring hos medlemsstaternes myndigheder.

Hvilken overgangsordning kommer der for de produkter, der allerede er på markedet?
Kommissionen vil tillade, at de produkter der er markedsført første gang før 3. juli, kan blive solgt efter den 3. juli. Hvad dette betyder i praksis ift. definitionen ”markedsført første gang” mangler afklaring. Dansk Erhverv har sammen med Eurocommerce derfor skrevet til Kommissionen DG Environment for at få det afklaret – vi afventer stadig.

Nogle medlemsstater, som f.eks. Tyskland, siger at det i praksis betyder, at lagerførte produkter kan sælges ud og ikke behøver ommærkning for varer, der er markedsført første gang før 3. juli. Følges denne fortolkning betyder det, at når producenten har lagerført, er det markedsført første gang og det betyder dermed ikke noget, hvor produkterne er i detailbutikken. Vi afventer og informerer, så snart der er noget nyt om dette.

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil