Gemt
Presse og Nyheder

Største vækstnedgang siden finanskrisen - historisk vækstdyk venter i 2. kvartal

Danmarks Statistik har fredag offentliggjort det første detaljerede nationalregnskab for 1. kvartal 2020. Det er dyster læsning, der viser at BNP-væksten i første kvartal er blevet nedjusteret fra -1,9% til -2,1%.

Nyhed

29. maj 2020

Det er den største vækstnedgang registreret siden fjerde kvartal 2008, hvor der var en negativ BNP-vækst på 2,4. Finanskrisen i 2008-2009 blev dengang regnet som den største økonomiske krise siden den store depression i 1930’erne.

Der er særligt en voldsom nedgang i privatforbruget på 3,3%, der har tynget væksten i første kvartal, mens der ligeledes har været en svag tilbagegang i såvel eksporten og investeringerne. Nedgangen i privatforbruget skal bl.a. ses i lyset af at store dele af detailhandlen var nedlukket i marts måned. Dertil er forbruget inden for persontransport, hoteller og restauranter samt kultur og fritid faldet voldsomt.

Historisk vækstnedgang venter i andet kvartal
Selv om fredagens BNP-tal er dyster læsning, så venter det helt store tilbageslag desværre først i tallene for andet kvartal. Som tingene ser ud nu er der udsigt til en negativ BNP-vækst i andet kvartal på i omegnen af 10%. Det skyldes at viruskrisen først ramte dansk økonomi i løbet af marts, hvor BNP-niveauet blevet reduceret med ca. 10-15%. Dermed tog dansk økonomi hul på andet kvartal med en produktion, der lå historisk underdrejet. En negativ BNP-vækst ca. 10% over ét enkelt kvartal er simpelthen horribelt og uden fortilfælde i dansk økonomisk historie.

Andet kvartal bliver formentlig lavpunktet
Selv om vi ser ind i en historisk nedgang i den økonomiske aktivitet, så er der også grund til at tro at vi når bunden i andet kvartal. Epidemien ser ud til at være toppet og smittetrykket er aktuel lavt. Det har muliggjort en gradvis genåbning af samfundet. De foreløbige tal viser samtidig, at danskerne så småt er begyndt at skrue op for forbruget igen.

Træg genopretning med risiko for tilbagefald i vente
Vi ser dog ind i en træg og meget risikofyldt genopretning af økonomien herhjemme. Det er usikkert, hvor store dele af økonomien, der er i stand til at stå på egne ben, hvis hovedparten af hjælpepakkerne afmonteres hen over sommeren. Udviklingen på vores største eksportmarkeder giver samtidig anledning til store panderynker. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke afvise at eksporten vil dykke med over 10% år. Det vil i så fald være det største fald i eksporten siden anden verdenskrig og vil høj grad kunne bremse genopretningen af dansk økonomi. Det helt store skrækscenarier er dog, at smittetrykket igen stiger mærkbart så det igen bliver nødvendigt at lukke ned for dele af samfundet.

Der er derfor også al mulig grund til at politikkerne går meget varsomt til værks når hjælpepakkerne igen skal afmonteres. Dertil er der brug for finanspolitiske tiltag, der understøtter såvel privatforbruget og eksporten. Her er det oplagt at se på en udbetaling af de indefrosne feriepenge og en udvidelse af Boligjobordningen til også at inkluderer hotel- og restaurantbesøg.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.