Gemt

Tre ud af ti danske lønkroner blev tjent via hjemmearbejde under coronakrisen

Fra coronakrisens start i midten af marts og tre måneder frem har knap halvdelen af de beskæftigede danskere i et vist omfang arbejdet hjemme. Tre ud ti lønkroner blev i denne periode realiseret via hjemmearbejde.

Nyhed

Analyse nr. 37 | 2020 - juli

På et pressemøde den 11. marts tvangslukkede Regeringen og myndighederne midlertidigt en lang række virksomheder og organisationer, mens andre blev opfordret til at sende medarbejdere hjem. I de følgende måneder har et rekordstort antal danskere arbejdet hjemme. I denne analyse sætter vi fokus på hjemmearbejdets omfang i de første tre måneder af coronakrisen.

Tre ud af ti lønkroner blev realiseret via hjemmearbejde
Dansk Erhverv har spurgt et repræsentativt udsnit af 1.500 beskæftigede danskere, hvor meget de har arbejdet hjemme under de første tre måneder af coronakrisen. Analysen viser, at 30 pct. af danskernes lønkroner i de første tre måneder af coronakrisen er realiseret via hjemmearbejde. Hjemmearbejdet under coronakrisen blev i høj grad gjort mulig af den stærke digitale infrastruktur i Danmark, som er blandt de bedste i EU (Kilde: Europa-Kommissionen, DESI Report 2020). Hvis hjemmearbejde ikke havde været muligt, ville arbejdet enten ikke være blevet løst, eller også var det blevet løst på en fysisk arbejdsplads med stor smitterisiko til følge. Med andre ord viste hjemmearbejdet under krisen dermed indirekte værdien af den digitale infrastruktur i Danmark.

Løn for et tocifret milliardbeløb blev tjent via hjemmearbejde
Hvis man fremskriver lønudviklingen fra de seneste år, ville danskerne samlet set have fået udbetalt ca. 240 mia. kr. i løn i perioden 11. marts til og med 12. juni 2020 i en hypotetisk situation uden coronakrise. Vi kender først den reelle lønudbetaling for perioden senere på året, men vi ved, at krisen har resulteret i afskedigelser og stigende ledighed. Derfor må vi forvente, at den samlede lønudbetaling er faldet. Men uden kendskab til den præcise lønudbetaling i perioden, kan vi ikke beregne, hvor mange lønkroner danskerne realiserede via hjemmearbejde under coronakrisen. Vi vurderer dog, at der er tale om et betydeligt tocifret milliardbeløb.

Store forskelle i hjemmearbejde på tværs af brancher
Lige knap halvdelen af de beskæftigede danskere har arbejdet hjemme minimum én dag under coronakrisen. Det tal dækker over store forskelle på tværs af brancher. I virksomheder, som arbejder med rådgivning eller it/tele, har ni ud ti beskæftigede arbejdet hjemme.

37 Tre ud af ti danske lønkroner blev tjent via hjemmearbejde under coronakrisen

pdf

Download

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker