Gemt

Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadig IT-faget

Mange danske virksomheder søger hver dag forgæves efter IT-specialister, og Erhvervsstyrelsen har tidligere vurderet, at vi på trods af øget optag på IT-uddannelserne kommer til at mangle 19.000 IT-medarbejdere frem mod 2030. Især blandt de danske kvinder er der få, der har interesse for et studie- og arbejdsliv med IT, kun 27 pct. af de indskrevne studerende på landets IT-uddannelser er kvinder. Dansk Erhverv ser i denne analyse nærmere på udviklingen.

Nyhed

46. Trods gode jobmuligheder fravælger kvinderne stadigvæk IT-faget

pdf

Download

Analyse nr. 46|2019 - september

Mange danske virksomheder søger hver dag forgæves efter IT-specialister, og Erhvervsstyrelsen har tidligere vurderet, at vi på trods af øget optag på IT-uddannelserne kommer til at mangle 19.000 IT-medarbejdere frem mod 2030. Danmark er dog langt fra det eneste land i Europa, som mangler IT-specialister. I langt de fleste lande har mere end hver anden virksomhed, som har forsøgt at rekruttere IT-specialister, oplevet problemer med at finde den rette kandidat til jobbet. Det er derfor ikke sandsynligt, at vi kan løse problemet med rekruttering af IT-specialister ved at kigge mod vore europæiske naboer. Derfor er der behov for, at vi uddanner flere IT-specialister og får flere beskæftigede danskere til at kigge mod IT-faget. Denne analyse viser tydeligt, at der bør være gode muligheder for begge dele. 

For det første har en lang række IT-uddannelser et karaktergennemsnit på langt over 7, hvilket betyder, at de må afvise rigtig mange dygtige unge mennesker, fordi de ikke har studiepladser nok. Der bør derfor være gode muligheder for at øge optaget på IT-uddannelserne med kvalificerede unge fra ungdomsuddannelserne.  

For det andet har interessen for en karriere inden for IT-faget aldrig været større. ITspecialister kommer ifølge danskerne ind på en tredjeplads over de mest attraktive karriereveje – kun overgået af læger og ingeniører – og et stort flertal anerkender samtidig det vigtige samfundsbidrag, som IT-specialister leverer til det danske samfund. Direkte adspurgt vil helt op mod hver fjerde dansker overveje en karriere som IT-specialist, hvis de skulle lave noget andet end det, de laver i dag. 

Interessen for et studie- og arbejdsliv med IT er dog langt mindre blandt danske kvinder sammenlignet med danske mænd. Kvinder udgør kun 27 pct. af de indskrevne studerende på landets IT-uddannelser, og tilbøjeligheden til at overveje et karriereskifte til ITfaget er markant mindre blandt kvinderne. En del af svaret skal muligvis findes i, at ITspecialister stadigvæk kæmper med et nørdet omdømme. Ordet nørdede er nemlig suverænt det ord, som flest danskere bruger, når de må bruge ét ord til at beskrive ITspecialister som faggruppe. 

Hvis vi skal overtale flere til at forfølge en karriere inden for IT-faget, og måske særligt flere kvinder, så er der behov for, at vi ikke længere snakker om IT-specialister som nørdede unge mænd, som sidder i en kælder for nedrullede gardiner og programmerer. Hvis ikke vi får flere IT-specialister i Danmark, kommer det til at koste danske virksomheder konkurrenceevne og tabt omsætning. Vi kan imødekomme udfordringen ved at øge optaget på en lang række IT-uddannelser i Danmark, men samtidig har vi også brug for, at endnu flere tør tage springet ind i en sektor, som er afgørende for de danske virksomheders konkurrencevilkår i en globaliseret økonomi.

Kontakt os

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil