Gemt

Tryghed i en verden fuld af data

Vi viser i det følgende, at data har stor økonomisk værdi; data er et råstof i den digitale økonomi og repræsenterer en værdi, der svarer til 3 pct. af BNP. Men data er også den digitale økonomis akilleshæl, og både værdien og risici bliver kun endnu større i de kommende år.

Nyhed

31. Tryghed i en verden fuld af data

pdf

Download

Analyse nr. 31 | 2019 - maj

Data spiller en central og voksende rolle i vores samfund og økonomi. I takt med at flere og flere funktioner i vores hverdag bliver digitale, stiger mængden af data. Mulighederne vokser, men det gør truslerne også, for data kan misbruges.

Vi viser i det følgende, at data har stor økonomisk værdi; data er et råstof i den digitale økonomi og repræsenterer en værdi, der svarer til 3 pct. af BNP. Men data er også den digitale økonomis akilleshæl, og både værdien og risici bliver kun endnu større i de kommende år.

Allerede i dag oplever borgere og virksomheder, at deres data bliver misbrugt. Det har store konsekvenser: Næsten 200.000 danskere vil blive ofre for cyberkriminalitet i år, og ca. hver syvende af Dansk Erhvervs medlemmer er blevet ramt af cyberangreb i det seneste år. Disse angreb har som minimum kostet virksomhederne 4 mia. kr., og regningen ender i sidste ende hos forbrugerne.

Også fra et samfundsmæssigt perspektiv er der grund til bekymring for misbrug af digitale data. Frygt for konsekvenserne af fake news, målrettet politisk manipulation og udenlandske ”trolde” har fx fyldt i mediebilledet. Også misbrug af digital adgang til kritisk infrastruktur, er en reel risiko. Den seneste trusselsvurdering fra Center for Cybersikkerhed vurderer truslen fra cyberspionage, cyberkriminalitet som ”MEGET HØJ”.1

Hidtil har vi nydt godt af danske forbrugeres store grad af tillid. Tilliden fungerer som olie, der smører den digitale omstilling. Men hvis tilliden skal overleve, skal vi som samfund indse det alvorlige trusselsbillede i tide og ikke negligere det.

Hvis man kun forholder sig til fragmenterede symptomer; hacking af en netbutiks hjemmeside, en sag om hævnporno eller andre enkelthistorier, kommer man let til at fokusere på træerne og overse skoven. Den underliggende forklaring på de enkeltstående hændelser er, at data fylder mere og mere i samfundet og i økonomien.

I Dansk Erhverv arbejder vi for, at beslutningstagere såvel på politisk niveau som i hverdagen forstår den omsiggribende trussel og møder den med en grad af ansvarlighed, der matcher alvoren. Vi arbejder for at sætte emnet højt på den politiske dagsorden og bidrage til løsninger.

Tryghed i en verden fuld af data er en fundamental forudsætning for at bevare borgernes tillid, tryghed og frihed, virksomhedernes vækstbetingelser og vores demokratiske styresystem i ”Giganternes tid”.

 

Dette analysenotat er udarbejdet som en del af rapporten; Er Danmark klar til "Giganternes tid?" Udover dette analysenotat er der også udarbejdet tre andre analysenotater i forbindelse med rappotten. Nederst på denne side er der linket til de resterende tre analysenotater, samt den samlede rapport.

Kontakt os

Rådgivning & Videnservice

Janus Sandsgaard

Digitaliseringspolitisk fagchef
Medarbejderprofil