Gemt

Vaccination af frontmedarbejdere på ældre- og socialområdet

03. februar 2021

Dansk Erhverv har indgået en databehandleraftale med Statens Seruminstitut, som betyder at vi på vegne af vores medlemmer, der har frontmedarbejdere i ældresektoren samt udvalgte dele af socialområdet, kan indberette personoplysninger (kun CPR) på de frontmedarbejdere, der ønsker at blive vaccineret. Herefter vil medarbejderen modtage en indkaldelse i e-Boks. Dansk Erhverv arbejder desuden på en løsning, så aftalen også kan bruges til frontpersonale i sundhedssektoren i gruppe 4.

Dansk Erhverv fungerer alene som databehandler fsva. indberetning af oplysninger til Statens Seruminstitut og sletter de indsendte lister så snart data er videreformidlet til SSI.

Gruppe 4 omfatter ”Personer i sundheds- og ældresektoren, og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion.” Databehandleraftalen med SSI omfatter for nuværende ældre- og dele af socialområdet, men Dansk Erhverv arbejder for at den udvides til også at omfatte frontpersonale på sundhedsområdet.

De personer der er en del af gruppe 4 er på nuværende tidspunkt, jf. Sundhedsstyrelsen:

  • På sundheds- og ældreområdet er målgruppen personale som har nær borgerkontakt.
  • Personale i hjemmeplejen.
  • På socialområdet er målgruppen personale på sociale tilbud og institutioner, hvor borgere bor (primært SEL §§66, 107, 108, 110, ABL §105) og hvor der er beboere i særlig risiko for alvorlige sygdomsforløb med COVID-19.

Det er en ledelsesopgave at foretage vurderingen af, hvilke medarbejdere der konkret er omfattet af ovennævnte målgruppebeskrivelse.

Ovenstående gælder frontpersonale i gruppe 4. Lige nu prioriteres gruppe 3 over frontpersonale.
Private og selvejende virksomheder, der ikke er medlemmer af Dansk Erhverv kan også via denne aftale indsende CPR på frontmedarbejdere, jf. ovenstående.

Kontakt os

Oplevelse & Velfærd

Troels Yde Toftdahl

Velfærdspolitisk chef
Oplevelse & Velfærd

Katrina Feilberg Schouenborg

Sundhedspolitisk fagchef
Medarbejderprofil