Gemt

Vækst i modeeksporten flader ud

Efter en årrække med fremgang er væksten i dansk modeeksport fladet ud, viser tal fra Danmarks Statistik. Eksporten af tøj (beklædningsgenstande og -tilbehør) er faldet med 100 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens eksporten af fodtøj er steget med 200 mio. kr. Samlet giver det en fremgang på 100 mio. kr., hvilket ikke står mål med udviklingen i de foregående år, hvor modeeksporten er vokset med gennemsnitligt 1,5 mia. kr. om året.

Nyhed

Vækst i modeeksporten flader ud

pdf

Download

Analyse nr. 8|2020 - FEBRUAR

Efter en årrække med fremgang er væksten i dansk modeeksport fladet ud, viser tal fra Danmarks Statistik. Eksporten af tøj (beklædningsgenstande og -tilbehør) er faldet med 100 mio. kr. fra 2018 til 2019, mens  ksporten af fodtøj er steget med 200 mio. kr. Samlet giver det en fremgang på 100 mio. kr., hvilket ikke står mål med udviklingen i de foregående år, hvor modeeksporten er vokset med gennemsnitligt 1,5 mia. kr. om året.

En mulig forklaring på udviklingen er, at danske tøjeksportører, som indgår i globale værdikæder, tilpasser sig globaliseringen ved at købe og videresælge varer i udlandet, uden at varerne fysisk krydser den danske grænse. Denne type international handel, er nemlig ikke med i Danmarks Statistiks udenrigshandelsstatistik.

Dansk modeeksport er koncentreret om de europæiske nærmarkeder. Hele 84 pct. af eksporten gik til de ti største eksportdestinationer, som alle var europæiske lande. Tyskland, Sverige og Holland er de tre største  ftagere af dansk modeeksport, men eksporten til denne top-3 er faldet med 1 mia. kr. fra 2018 til 2019. 

Fra 2015 til 2018 er eksporten af dansk mode vokset med gennemsnitligt 1,5 mia. kr. om året. Det seneste år har udviklingen tabt fart: Fra 2018 til 2019 er modeeksporten kun vokset med 100 mio. kr., se Figur 1.

Kontakt os

Handel

Nikolai Klausen

Politisk konsulent/sekretariatschef
Medarbejderprofil