Gemt

Værdighed i ældreplejen kræver bedre konkurrencevilkår

Regeringen har netop offentliggjort et samlet visionsudspil: Værdighed i ældreplejen – en hjertesag. Dansk Erhverv tager godt imod udspillet om blandt andet mere medbestemmelse til de ældre. Men skal visionerne realiseres og værdigheden styrkes, kræver det ny lovgivning og markant bedre rammevilkår for de private leverandører.

Nyhed

Centralt i udspillet er styrkelse af borgerens selvbestemmelse og værdighed, herunder det frie valg til selv at vælge leverandør. Det er rigtig set, mener Dansk Erhverv.

"Inddrages det private vil det offentlig-private samarbejde åbne for nye kræfter og mere synergi i den samlede ældrepleje. De private har inden for eksempelvis hjemmeplejen vist sig at være rigtig gode til at levere kontinuitet i dagligdagen. Og netop kontinuitet er utroligt vigtig for kvaliteten og de ældres værdighed," siger velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, Rasmus Larsen Lindblom.

"Det er også positivt, at de mange friplejeboliger, der i disse år opstår lokalt, fremhæves i oplægget. Med deres lokale forankringer og værdier bidrager de til den mangfoldighed, der er helt afgørende for mere værdighed på ældreområdet," siger Rasmus Larsen Lindblom.  

Når 6 ud af 10 ældre i Sundheds- og Ældreministeriets egen undersøgelse finder det frie valg enten vigtigt eller meget vigtigt, er der grund til at lytte.

"Derfor har vi i Dansk Erhverv anbefalingerne klar, når politikerne senere på foråret skal forhandle om en styrkelse af rammerne for det frie valg og værdigheden i ældreplejen. Det handler om mere inddragelse og information til de ældre og deres pårørende om det frie valg og mulighederne. I dag er det hver tredje ældre, der ikke kender til retten til selv at vælge," siger Rasmus Larsen Lindblom.

Dansk Erhverv ønsker desuden, at der skabes bedre sammenhæng mellem eksempelvis hjemmeplejen, rehabilitering og sygepleje, hvor de ældre på grund af huller i lovgivningen ikke har ret til at vælge private leverandører på tværs af paragraffer til trods for, at de private står klar og i flere kommuner har vist, at de mestrer netop sammenhængen i dagligdagen.

 

Kontakt os