Gemt

Vejledning for bæreposer endelig offentliggjort

18. marts 2021

Den længe ventede vejledning for bæreposer er endelig blevet offentliggjort, efter at nye regler er trådt i kraft 1. januar 2021. Reglerne omfatter al detailhandel.

Den 1. januar 2021 trådte nye regler i kraft for bæreposer. En af de største ændringer af reglerne for bæreposer er indførelsen af en minimumspris på 4 kr. per bærepose. Det gælder både fysiske butikker og i e-handlen. Årsagen til at en bærepose skal koste penge er, at forbrugere skal gøres opmærksomme på, at det er forbundet med en miljøbelastning at modtage en pose og man skal derfor overveje om den er nødvendig. Den politiske målsætning er, at forbruget af bæreposer på 400 mio. poser skal halveres inden 2025.

Det at stille krav om en pris på en bærepose er så kompliceret, at Dansk Erhverv har bedt Miljøstyrelsen om hjælp, som så har lavet en vejledning, der giver fortolkninger til, hvad der er op og ned i reglerne. Hvornår er en bærepose omfattet, betyder posens materialer noget, hvad om der er hank på posen, hvad hvis den sendes med e-handlen eller hvad hvis der er brug for en pose, der skal beskytte mod fx tyveri? Spørgsmålet er også, hvad der skal forstås ved detailhandel. Er det også når du sælger arbejdstøj til professionelle eller uddeler gratis varer på messer i forbindelse med markedsføringen?

Totalforbud mod visse typer af plastikposer
Derudover er der også indført et totalforbud mod bæreposer af plastik, med og uden hank, der er tyndere end 30 mikrometer. Undtaget fra totalforbuddet er dog bæreposer af plastik uden hank, der er tyndere end 15 mikrometer. Disse poser er undtaget, idet poserne er nødvendige til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild (anvendes f.eks. til frugt og grønt i supermarkeder).

Har du nogle kommentarer til vejledningen for bæreposer, er du velkommen til at kontakte miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, Jakob Zeuthen, på jlz@danskerhverv.dk.

Vejledningen i form af en Q&A kan læses her: Spørgsmål og svar om bæreposer (plastikviden.dk).

Kontakt os

Handel

Jakob Lamm Zeuthen

Miljøpolitisk chef
Medarbejderprofil