Gemt
Presse og Nyheder

Vejpakken: Nye regelændringer trådt i kraft

03. september 2020

Vejpakken, der fastlægger nye EU-regler for vejgodserhvervet, blev endeligt vedtaget i juli. Dermed er der sat punktum for over tre års intense politiske forhandlinger om rammevilkårene for sektoren. De første regelændringer trådte allerede i kraft den 20. august 2020.


De første regelændringer, der trådte i kraft, vedrører køre- og hviletidsreglerne. Det gælder blandt andet det nye krav til virksomhederne om at tilrettelægge chaufførers arbejde, så de har mulighed for at vende hjem til virksomhedens hjemland eller chaufførens bopæl hver fjerde uge.

Det gælder også reglen om, at virksomheder pålægges et krav om at betale for chaufførers indkvartering, når chaufføren holder sine lange hvileperioder på 45 timer eller mere, som ikke må afholdes i lastbilen.

Derudover indføres der yderligere fleksibilitet for chauffører i international transport til at afholde såkaldte reducerede ugehvil samt andre mindre justeringer af køre- og hviletidsreglerne.

De fleste af Vejpakkens øvrige ændringer træder først i kraft i februar 2022, mens enkelte elementer har en senere implementeringsdato.

De mest markante ændringer i Vejpakken er nye cabotage-regler, der bliver strammet ved at indføre en karensperiode på fire dage, før en udenlandsk lastbil igen må køre cabotage. Der indføres også et krav om, at virksomheder planlægger lastbilernes kørselsmønstre, så de vender tilbage til virksomhedens hjemland hver ottende uge. Samtidig skærpes reglerne for virksomhedernes aktiviteter i hjemlandet for at bekæmpe såkaldte postkasseselskaber, så der sikres en reel aktivitet på stedet.

Et af de helt nye elementer i Vejpakken er, at der fastsættes særlige regler om udstationering af chauffører i vejtransportsektoren, der er målrettet den grænseoverskridende natur, som vejtransporten har. Det har hidtil været et område, hvor EU-landene har haft vidt forskellig praksis, som der nu er bragt klarhed over.

Formålet med Vejpakken har været at sikre ens og klare regler på tværs af EU-landene og en balance mellem arbejdsvilkår for chauffører og virksomheder, samt frihed til at levere grænseoverskridende tjenesteydelser.

Kontakt os

Handel

Kristian Baasch Pindbo

Chefkonsulent

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.