Gemt
Presse og Nyheder

Vil du med på investeringsvognen?

Den Sociale Investeringsfond, DSI, slår nu dørene op for henvendelser – med muligheder på tværs af sundheds-, ældre-, social- og beskæftigelsesområdet. Dansk Erhverv deltager i fondens rådgivende udvalg, og her i artiklen kan du læse mere.

Nyhed

Dansk Erhverv | Sundhed og velfærd - 8. oktober 2019

Der er store politiske forventninger til Den Sociale Investeringsfond, der sidste år med et bredt politisk flertal fik opbakning til nye former for sociale investeringer – eller Social Investment Bonds. Hvor en investor, f.eks. en pensionskasse, alene får et afkast, hvis effekten for borgeren er positiv.

Det skal være en kommune eller en region, der søger, men sagtens i et samarbejde med den leverandør eller det tilbud, der er bedst til at løse opgave – offentligt eller privat.

Se video: Hvad er sociale investeringsprogrammer?

Hvis det gribes rigtigt an, kan sociale investeringer blive en katalysator for et stærkere fokus på effekt og skabe nye løsninger. At man i partnerskaber eksempelvis investerer i nye former for indsatser inden for socialområdet eller beskæftigelsesområdet.

Nu er der åbnet for henvendelser – og hvad betyder det?
Nu lancerer Den Sociale Investeringsfond et nyt velfærdspolitisk værktøj – deres såkaldte ”call” for henvendelser. Eller sagt på jysk: Nu starter ballet.

Konkret kan f.eks. en kommune sammen med leverandører nu henvende sig til fondens sekretariat med beskrivelser og ideer. På det grundlag vil man se, om der er tilstrækkeligt potentiale til en efterfølgende egentlig ansøgning. Sekretariatet har ansat en række dygtige medarbejdere, der med deres baggrund i investeringer, forretningsmodeller, men også forståelse for velfærdsydelser, kan rådgive og bistå. Det sker efter, at potentialet ved en henvendelse er vurderet.

Derfor er der rig mulighed for, at også civilsamfundsorganisationer, selvejende leverandører og private virksomheder kommer på banen med ideer og forslag til et samarbejde med f.eks. en kommunal eller regional myndighed. Det kan også være i et brederes samarbejde på tværs af kommuner, inspireret af f.eks. frikommuneforsøgene. I første omgange inden for fire temaer: 

  • Børn og unge i risiko for anbringelse
  • Arbejdsmiljø
  • Børn og unge af forældre med misbrug
  • Borgere i risiko for livsstilssygdomme

Lovgivningen er imidlertid bred, og mulighederne for at drøfte konkrete projekter med de kommuner og regioner, som I samarbejder med, er bestemt tilstede.

Læs mere her: Den Sociale Investeringsfond.

Læs baggrunden for Den Sociale Investeringsfond i Mandag Morgen (artikel fra 2018): Regeringen forbereder socialpolitisk gennembrud.

Dansk Erhverv og Den Sociale Investeringsfond
Dansk Erhverv bakker helhjertet op om Den Sociale Investeringsfond, hvor velfærdspolitisk chef Rasmus Larsen Lindblom sidder i fondens rådgivende udvalg og kan træffes på rll@danskerhverv.dk.

Kontakt os

Der anvendes cookies til at forbedre din oplevelse af websitet. Du accepterer ved at navigere videre. Læs mere om website cookies.