Gemt

Virksomheder skal sortere affald ens over hele landet

26. januar 2021

I sommer var der stor debat efter Regeringens beslutning om at ensrette borgernes affald og indføre 10 landsdækkende affaldsfraktioner. Mindre fokus var der på, at reglerne også vil gælde for virksomheder fra 2022.

Miljøstyrelsen har udsendt en vejledning om sorteringskriterier, som beskriver de nye sorteringsparadigmer, som virksomhederne skal benytte fra 1. januar 2022. Vejledningen indeholder tekniske kriterier for affaldets sammensætning. For eksempel fremgår det, at ”pap” ikke indeholder pizzabakker og at fyrfadslysbeholdere sorteres som ”metal”.

Ensretningen af kommunernes affaldsindsamling indeholder et vist råderum for kommunerne. Eksempelvis er det muligt at indsamle pap og papir samlet, men ensretningen af, hvad der forstås som hhv. pap og papir, skal være den samme på tværs af landet.

Læs mere om reglerne for affaldssortering her: Affaldsbekendtgørelsens kapitel 9.

Handelsvirksomheder har mulighed for at mærke emballagerne - forbrugerinformation
Over hele landet får skraldespandene ens piktogrammer, og der er derfor god mulighed for, at virksomhederne benytter de samme mærker på for eksempel emballager. På denne måde bliver det helt tydeligt for forbrugeren, hvorledes de bør sortere affaldet. Mærkerne er udviklet af Dansk Affaldsforening i samarbejde med Miljøstyrelsen og er gratis at benytte. Mærkerne kan downloades her.

Sorteringen og anvendelsen af piktogrammer er fastsat til at træde i kraft i sommeren 2021. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvornår det vil være udrullet i alle kommuner. Hvis kommunerne ikke når at udrulle det, er der visse dispensationsmuligheder. 

Læs mere her: Det fælles piktogramsystem | Dansk Affaldsforening

Kontakt os