Gemt

Virusudbrud kan koste tusindvis af jobs i turist- og oplevelseserhvervene

Mere end 280.000 jobs er knyttet til turisme- og oplevelseserhvervene. Derfor har det stor betydning for dansk økonomi, når turisme, kulturbegivenheder m.v. lukker ned som følge af COVID19.

Nyhed

18. Virusudbrud kan koste tusindvis af jobs i turist- og oplevelseserhvervene

pdf

Download

ANALYSE NR. 18|2020 MARTS

Dansk Erhverv har udarbejdet to scenarier, der illustrerer, hvordan dansk økonomi bliver påvirket af en nedgang i omsætningen i turisme- og oplevelseserhvervene:
– Scenarie 1: Omsætningen falder med 25 pct. i to måneder i turisme- og oplevelseserhvervene.
– Scenarie 2: Omsætningen falder med 50 pct. i fire måneder i turisme- og oplevelseserhvervene.

I det optimistiske scenarie vil dansk økonomi tabe i omegnen af 4,8 mia. kr., hvilket svarer til, at væksten i dansk økonomi bliver reduceret med 0,2%-point. Samtidig kan det føre til op til 12.000 tabte arbejdspladser i Danmark. I det pessimistiske scenarie vil dansk økonomi tabe i omegnen af 19 mia. kr., hvilket svarer til, at væksten i dansk økonomi bliver reduceret med 0,8%-point. I dette scenarie vil op til 47.000 arbejdspladser kunne gå tabt.


I begge scenarier er der udelukkende tale om effekter på dansk økonomi, hvis turisme- og oplevelseserhvervene oplever en nedgang i omsætningen. Der er altså ikke medtaget andre effekter på dansk økonomi, når for eksempel dansk eksport bliver ramt eller danske forbrugere holder igen. Den samlede nedgang i dansk økonomi er dermed betydeligt større.
Turisme- og oplevelseserhvervene oplever i øjeblikket en meget hård opbremsning i omsætningen. Vi vurderer derfor, at det pessimistiske scenarie er realistisk, hvis virusudbruddet fortsætter over de kommende måneder.

Der er stor usikkerhed om det mulige tab af job. Myndighederne har gennemført en række initiativer, for at undgå afskedigelser. Der er bl.a. besluttet en ny mere fleksibel arbejdsdelingsordning, der gør det muligt for virksomhederne at sætte deres medarbejdere ned i tid i en midlertidig periode. Dertil kommer, at Dansk Erhverv og 3F har indgået en aftale om, at medarbejdere i hotel- og restaurationsvirksomheder kan blive sendt hjem uden løn.

Det mulige tab af jobs er imidlertid så stort, at der skal åbnes op for flere initiativer. Dansk Erhverv anbefaler en midlertidig løn-kompensation til private virksomheder. Det vil betyde, at flere virksomheder vil kunne undgå afskedigelser. Det er vigtigt for at undgå, at helt almindelige danskere mister deres arbejde og ind-tægt som følge af virusudbruddet.

Kontakt os

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil