;

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | TRANSPORT OG DIGITALISERING

Danmark står stærkt, når vi ser på indikatorerne i det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur er der plads til forbedringer blandt OECD-landene.

Søjlerne angiver Danmarks placering blandt 35 OECD-lande. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for hver indikator. Der er alene data for 22 EU-lande ift. indikatorerne for digital infrastruktur. Dyk ned i data længere nede på siden.

Dansk Erhvervs konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret transport og digitalisering indeholder indikatorer for både den fysiske og den digitale infrastruktur. Her indtager vi samlet set en samlet fjerdeplads blandt 35 OECD-lande, hvilket er en placering dårligere end sidste år.

Danmark står stærkt, når vi ser på indikatorerne i det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur er der plads til forbedringer blandt OECD-landene.

Den udbredte grad af digitalisering i Danmark gør, at vi ikke indtager en placering dårligere end en sjetteplads ud af 22 EU-lande på nogle af de fire indikatorer fra det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Sidste år placerede vi os dog ikke dårligere end en 4. plads på DESI, hvilket vidner om, at andre europæiske lande også bliver bedre til at integrere digitale offentlige tjenester og udvikle digital humankapital. Danmark indtager dog fortsat 1. pladsen, når det kommer til internetadgang.

Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur inden for distribution, vejnettet, lufttransport og togtransport er vi placeret lidt dårligere. Vi er bedst placeret ift. kvaliteten af lufttransporten, og dårligst ift. togtransporten og dens effektivitet.

Både fysisk og digital infrastruktur er et global konkurrenceparameter og en nøglefaktor til produktivitet i erhvervsliv og samfund. Infrastrukturen er de blodårer og nervebaner, der binder samfundet sammen med både mobilitet og digital datatrafik.

Danmarks digitale og fysiske infrastruktur er af afgørende betydning for erhvervslivets mulighed for at øge produktiviteten og sælge varer i og uden for Danmark. Medarbejdere skal både kunne arbejde hjemme og pendle til og fra arbejde i rimelig tid. Virksomhederne skal kunne rekruttere, og e-handelen skal leveres. I det digitale samfund skal data tilsvarende flyde via de digitale datamotorveje og ud til borgere og virksomheder i hele landet via hurtigt og stabilt bredbånd og mobilnet.

Ifølge Vejdirektoratets ”Opgørelse af trængsel på vejene i 2018” skaber trængsel over hele landet årligt et tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger. Det koster dyrt for virksomhederne og det danske samfund. Mobilitet skal måles i tid og kapacitet, og ikke kilometer og asfalt. Det er ligegyldigt, om en transport skal fragtes 50 eller 100 kilometer. Det, der betyder noget, er transporttiden. Tilsvarende er det høj datakapacitet, hastighed og stabilitet samt lav responstid og høj it-sikkerhed i den digitale infrastruktur, der kan bidrage til at fremme det digitale samfund.

Forudsigelige rammevilkår for transportinfrastrukturen er afgørende for planlægning af både produktion og arbejdsliv. Virksomheder og borgere skal vide, hvad der bygges, hvor der bygges, og hvornår der bygges ny infrastruktur. God planlægning, god mobilitet og god infrastruktur samt stærke bredbånds- og mobilnet er forudsætninger for at kunne drive virksomhed, og tiltrække nye produktive borgere og virksomheder både lokalt, regionalt og nationalt. Vejen mellem virksomheden og dens ansatte og kunder er ofte digital, og efterspørgslen på bredbånd er i kraftig vækst. Det stiller store krav til at infrastrukturen kan følge med, og det er derfor afgørende med gode rammevilkår.

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at:

  • Øge optaget på it-uddannelser, så alle, fra de store tech-virksomheder til de lokale SMV’er, får adgang til de rette digitale kompetencer.
  • Skabe bedre mulighed for at nedgrave kabler til fibernet ved at fremme kommunernes anvendelse af efteranmeldelsesordningen for mindre gravearbejder.
  • Give alle bolig- og virksomhedsadresser, der ikke har udsigt til at få tilbudt hurtigt bredbånd på markedsvilkår et stående tilbud om tilslutning med offentlig støtte, men også med egenbetaling fra forbrugeren selv, når det igangværende investeringsboom i telesektoren afmattes.
  • Massive investeringer i udbygning af den grønne ladeinfrastruktur som el, brint og Power-to-X.
  • Intelligent Trafikstyring som fx digitale trafikskærme og fleksible trafiklys skal være en naturlig del af opgraderinger og nyanlæg og sikre en betydelig effekt på produktivitet af og sikkerheden på infrastrukturen.
  • Tilpasse det overordnede vejnet til fremtidens transportmidler, herunder modul- og duovogntog, for at sikre lavere fragtrater og mere pålidelige leveringer.
  • Understøtte markedet for alternative drivmidler igennem oprettelse af tilskudsordning til de første 10.000 tunge køretøjer frem mod 2030, der kører på alternative drivmidler som fx el eller brint.
  • Understøtte luftfartens udviklingsplaner og grønne omstilling for at sikre fortsat høj international tilgængelighed til og fra Danmark.

Gå på opdagelse i Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for transport og digitalisering i rapporten herunder:

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med transport og digitalisering?

IT, tele & medier

Poul Noer

Fagchef for telepolitik
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil