; ;

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | TRANSPORT OG DIGITALISERING

Danmark står stærkt, når vi ser på indikatorerne i det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI), hvor Danmark ligger i top. Ser vi på rammevilkårene for infrastruktur er Danmark også godt med, men der er plads til forbedringer ift. toginfrastrukturen.

 

Søjlerne angiver Danmarks placering blandt 35 OECD-lande. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for hver indikator. Der er alene data for 22 EU-lande ift. indikatorerne for digital infrastruktur. Dyk ned i data længere nede på siden.

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret transport og digitalisering indeholder indikatorer for både den fysiske og digitale infrastruktur. Danmark indtager i år en samlet andenplads blandt de 35 OECD-lande, hvor vi kun er overgået af Finland. Efter Danmark ligger Sverige og Holland, mens Japan indtager en samlet femteplads.

Den udbredte grad af digitalisering i Danmark gør, at vi ikke indtager en placering dårligere end en sjetteplads ud af 22 EU-lande på nogle af de fire indikatorer fra det europæiske indeks for digitalisering af økonomien og samfundet (DESI). Danmark indtager en førsteplads, når det kommer til internetadgang og en sjetteplads, når det kommer til den digitale offentlige økonomi.

Ser vi på rammevilkårene for den fysiske infrastruktur inden for vejnettet og lufttransporten scorer Danmark også højt. Danmark indtager en førsteplads ift. den oplevede kvalitet af lufttransporten og en tredjeplads, når det kommer til kapaciteten og effektiviteten af vejnettet. Danmark scorer omvendt markant lavere, når det kommer til længden på togbanen opgjort pr. 100.000 indbygger. Her indtager Danmark en 19. plads.

Både fysisk og digital infrastruktur er et global konkurrenceparameter og en nøglefaktor til produktivitet i erhvervsliv og samfund. Infrastrukturen er de blodårer og nervebaner, der binder samfundet sammen med både mobilitet og digital datatrafik. Samtidig har kunstig intelligens fået sit folkelige gennembrud med ChatGPT. Og er der én teknologi, som for alvor bliver afgørende for fremtidens samfund, økonomi, jobskabelse og sammenhængskraft, så er det kunstig intelligens. Kunstig intelligens rummer uanede muligheder, men det kræver, at vi tør handle. Vi udnytter aktuelt ikke i tilstrækkelig grad de styrkepositioner og muligheder, Danmark har for at blive et foregangsland for både innovativ og ansvarlig brug af kunstig intelligens. Det skal der laves om på – vi skal op i omdrejning. Danmarks digitale og fysiske infrastruktur er af afgørende betydning for erhvervslivets mulighed for at øge produktiviteten og sælge varer i og uden for Danmark. Medarbejdere skal både kunne arbejde hjemme og pendle til og fra arbejde i rimelig tid. Virksomhederne skal kunne rekruttere, og e-handelen skal leveres. I det digitale samfund skal data tilsvarende flyde via de digitale datamotorveje og ud til borgere og virksomheder i hele landet via hurtigt og stabilt bredbånd og mobilnet.

Ifølge Vejdirektoratets ”Opgørelse af trængsel på vejene i 2018” skaber trængsel over hele landet årligt et tidsspilde svarende til 68.000 fuldtidsstillinger. Det koster dyrt for virksomhederne og det danske samfund. Mobilitet skal måles i tid og kapacitet, og ikke kilometer og asfalt. Det er ligegyldigt, om en transport skal fragtes 50 eller 100 kilometer. Det, der betyder noget, er transporttiden. Tilsvarende er det høj datakapacitet, hastighed og stabilitet samt lav responstid og høj it-sikkerhed i den digitale infrastruktur, der kan bidrage til at fremme det digitale samfund.

Forudsigelige rammevilkår for transportinfrastrukturen er afgørende for planlægning af både produktion og arbejdsliv. Virksomheder og borgere skal vide, hvad der bygges, hvor der bygges, og hvornår der bygges ny infrastruktur. God planlægning, god mobilitet og god infrastruktur samt stærke bredbånds- og mobilnet er forudsætninger for at kunne drive virksomhed, og tiltrække nye produktive borgere og virksomheder både lokalt, regionalt og nationalt. Vejen mellem virksomheden og dens ansatte og kunder er ofte digital, og efterspørgslen på bredbånd er i kraftig vækst. Det stiller store krav til at infrastrukturen kan følge med, og det er derfor afgørende med gode rammevilkår.

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at:

  • Øge optaget på it-uddannelser, så alle, fra de store tech-virksomheder til de lokale SMV’er, får adgang til de rette digitale kompetencer.
  • Skabe bedre mulighed for at nedgrave kabler til fibernet med mere fleksibel kommunal sagsbehandling
  • Skabe bedre rammer i planloven for generelt at opstille master til mobildækning og radiokommunikation i landzonen
  • Lægge en langsigtet, målrettet plan for støtte til udrulning af højhastighedsbredbånd til de adresser, hvor der ikke er grundlag for udrulning på kommercielle vilkår
  • Massive investeringer i udbygning af den grønne el-ladeinfrastruktur og Power-to-X.
  • Kick-starte den grønne omstilling af transportsektoren og understøtte markedet for alternative drivmidler gennem oprettelse af tilskudsordning til tunge køretøjer frem mod 2030, der kører på alternative drivmidler som fx el.
  • Understøtte luftfartens udviklingsplaner og grønne omstilling for at sikre fortsat høj international tilgængelighed til og fra Danmark
  • Intelligent Trafikstyring som fx digitale trafikskærme og fleksible trafiklys skal være en naturlig del af opgraderinger og nyanlæg og sikre en betydelig effekt på produktivitet af og sikkerheden på infrastrukturen.
  • Tilpasse det overordnede vejnet til fremtidens transportmidler, herunder modul- og duovogntog, som kan reducere CO2-udledning, sikre lavere fragtrater og mere pålidelige leveringer.

Gå på opdagelse i Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for transport og digitalisering i rapporten herunder:

Konkurrenceevnebarometer 2023

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med transport og digitalisering?

Teknologi, Digitalisering & Tele

Poul Noer

Fagchef for digital infrastruktur
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Kronborg

Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport
Medarbejderprofil
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil