Viden og forskning

Danmark står særlig stærkt inden for især samarbejdet mellem det offentlige og det private om forskningspublikationer. Når det handler om andelen af innovative virksomheder og at få skabt innovationer, der er nye for markedet, ligger vi længere nede i feltet af OECD-lande.

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | VIDEN OG FORSKNING

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret viden og forskning viser, at Danmark indtager en 9. plads blandt 35 OECD-lande. Det er efter lande som Korea, Israel, Sverige, Østrig, Tyskland og Finland. Men foran lande som USA, Belgien, Holland og Storbritannien.

Dykker vi lidt ned i indikatorerne, står vi i Danmark særlig stærkt inden for samarbejdet mellem det offentlige og det private om forskningspublikationer, men også inden for patentansøgninger og samlede forskningsinvesteringer ligger vi blandt de 10 bedste.

Når det handler om andelen af innovative virksomheder og at få skabt innovationer, der er nye eller markant forbedret, ligger vi længere nede i feltet af OECD-lande.

 

Tagget # angiver Danmarks placering blandt OECD-landene på de respektive indikatorer. Herunder kan du sammenligne Danmarks konkurrenceevne på rammevilkåret viden og forskning med øvrige OECD-lande.

 

Konkrete, politiske forslag

På baggrund af indsigterne, Konkurrenceevnebarometeret giver, arbejder Dansk Erhverv for at få gennemført en række, konkrete politiske forslag. Såfremt forslagene bliver gennemført, vil det bidrage til, at Danmark – et vilkår ad gangen – bliver et bedre land at drive virksomhed i.

Dansk Erhverv arbejder blandt andet for

  • Et permanent 130 pct. fradrag for virksomhedernes egne udviklings- og forskningsinvesteringer.
  • At der reserveres en pulje, der giver universiteterne en præmie på 50 øre, for hver krone universitetet får som NYE eksterne bevillinger fra EU eller private virksomheder og fonde ud over niveauet for 2019.
  • At der gives et tilskud på 1 krone til SMV’er (virksomheder med færre end 250 medarbejdere) for hver krone, virksomheden selv investerer.

MERE OM RAMMEVILKÅRET | VIDEN OG FORSKNING

Færre forskningsaktive virksomheder

Stærke offentlige forskningsmiljøer er et afgørende rammevilkår for danske virksomheder. Vi har god forskning i Danmark, men vi er dårlige til at omsætte forskning til innovation, nye produkter og ydelser. Universiteterne er tilbageholdende med at samarbejde, og Danmark får færre og færre forskningsaktive virksomheder.

Ikke siden Globaliseringsaftalens vedtagelse i 2006 har der for alvor været præsenteret nye forskningspolitiske visioner i Danmark. Vi har forskning i international topklasse, men er dårlige til at omsætte forskning til vækst og arbejdspladser. Danmark holder fast i den samlede målsætning, at offentlig forskning skal udgøre 1 pct. af BNP og privat forskning 2 pct.

Forskning er afgørende, hvis vi skal finde nye løsninger på store samfundsudfordringer såsom klimakrisen, ressourcemangel, bedre sundhed og en aldrende befolkning. Den offentlige forskning er på mange måder en isbryder for nye ideer til det private. En række rapporter peger på, at samfundsafkastet af offentlige investeringer i forskning og udvikling er betydeligt. Udenlandske studier viser, at for hver krone, det offentlige investerer i forskning og udvikling, får samfundet værdi for mellem 1,2-1,5 kr.

Forskning fra CBS viser, at virksomheder, der samarbejder med et dansk universitet, har en gennemsnitlig vækst på 3,6 pct., mens virksomheder, der ikke samarbejder, har en vækst på 1,5 pct.

Det er samtidig en central udfordring for forskningen, at universiteterne i modsætning til kolleger i andre EU-lande modregnes af Finansministeriet i de statslige forskningsmidler. Det stiller danske universiteter ringere i konkurrencen, og det udhuler incitamenterne til at tiltrække EU-midler til Danmark. Samtidig er danske universiteter tilbageholdende med at samarbejde med danske virksomheder, da de ikke bliver målt på samarbejdet.

Læs mere: Dansk Erhverv lancerer kampagne, der sætter fokus på #rammevilkår

I 2009 var der 3.500 forskningsaktive virksomheder i Danmark. I 2016 var det tal faldet til 2.500 forskningsaktive virksomheder (kilde: Uddannelses- og forskningspolitisk redegørelse 2018). Samtidig kan vi se, at de 50 største forskningsvirksomheder står for 70 pct. af alle private forskningsinvesteringer, hvilket er langt højere end for sammenlignelige lande. Vi mangler en decideret indsats for at styrke adgang til viden og forskning hos de små og mellemstore danske virksomheder.

Erhvervslivets rammevilkår | Danmarks konkurrenceevne

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med viden og forskning?

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil