; ;

KONKURRENCEEVNEBAROMETER | VIDEN OG FORSKNING

Danmarks bedste placering er inden for patentansøgninger. Her ligger vi nummer 8 i OECD. Dykker vi lidt mere ned i indikatorerne, står vi i Danmark også stærkt inden for de samlede forskningsinvesteringer, hvor vi ligger blandt de 10 bedste OECD-lande.

Søjlerne angiver Danmarks placering blandt 35 OECD-lande. Den grønne farve angiver en placering i øverste tredjedel, gul angiver en placering i midterste tredjedel og rød angiver en placering i den nederste tredjedel ift. de øvrige lande inden for hver indikator. Der er kun tal for 25 lande for indikatorerne Innovative virksomheder og Salg af innovative produkter. Dyk ned i data længere nede på siden.

Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for rammevilkåret viden og forskning viser, at Danmark for andet år i træk indtager en 11. plads blandt 35 OECD-lande. Korea og Israel indtager også hhv. første- og andenpladsen for andet år i træk.

Danmarks bedste placering er inden for patentansøgninger, hvor vi ligger nummer 5 i OECD. Dernæst følger to 11. pladser inden for de samlede F&U-investeringer. Når det handler om andelen af innovative virksomheder og at få skabt innovationer, der er nye for markedet, ligger vi hhv. på en 11. plads og 15. plads blandt de 25 EU-lande, som der er data for.

Forskning er afgørende, hvis danske virksomheder fortsat skal bidrage til at finde nye løsninger på store samfundsudfordringer som klimakrisen, ressourcemangel, bedre sundhed og en aldrende befolkning. Den offentlige forskning er på mange måder en isbryder for nye ideer til det private, og rapporter viser, at samfundsafkastet af offentlige investeringer i forskning og udvikling er betydeligt.

Det er samtidig en central udfordring for forskningen, at universiteterne i modsætning til andre EU-lande modregnes af Finansministeriet i de statslige forskningsmidler. Det stiller danske universiteter ringere i konkurrencen, og det udhuler incitamenterne til at tiltrække EU-midler til Danmark. Samtidig er danske universiteter tilbageholdende med at samarbejde med danske virksomheder, da de ikke bliver målt på samarbejdet.

Der mangler en indsats for at styrke adgang til viden og forskning hos de små og mellemstore danske virksomheder. Ifølge Uddannelses- og forskningspolitisk redegørelse 2018 var der i 2009 hele 3.500 forskningsaktive virksomheder i Danmark. I 2016 var det tal faldet til 2.500. Samtidig står de 50 største forskningsvirksomheder for 70 pct. af alle private forskningsinvesteringer, hvilket er langt højere end for sammenlignelige lande.

Derfor foreslår Dansk Erhverv, at:

  • Offentlig og privat forskning skal udgøre 4 pct. af BNP i 2030.
  • Et permanent 130 pct. fradrag for virksomhedernes egne udviklings- og forskningsinvesteringer uden loft.
  • Der reserveres en pulje, der giver universiteterne en præmie på 50 øre for hver krone universitetet får som nye eksterne bevillinger fra EU eller private virksomheder og fonde ud over niveauet for 2019.
  • Der gives et tilskud på 1 krone til SMV’er (virksomheder med færre end 250 medarbejdere) for hver krone, virksomheden selv investerer.
  • Der stoppes for modregningen af EU-forskningsmidler i de offentlige forskningsinvesteringer.
  • Der gennemføres en ekstern og uafhængig evaluering af GTS-nettet (Godkendt Teknologisk Servicevirksomhed) mhp. at sikre, at offentlige støttekroner, der har til formål at omsætte forskningsbaseret viden til innovation og vækst i erhvervslivet, bruges bedst muligt.

Gå på opdagelse i Dansk Erhvervs Konkurrenceevnebarometer for viden og forskning i rapporten herunder:

Konkurrenceevnebarometer 2023

Kontakt

Har du spørgsmål til vores arbejde med viden og forskning?

Arbejdsmarked, uddannelse og forskning

Mads Eriksen Storm

Uddannelses- og forskningspolitisk chef
Medarbejderprofil