; ;

Virksomhedsprogrammet

Ansøg om at få tilskud gennem SMV-puljerne

Hvad er SMV-puljerne og hvordan søger jeg dem?
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse igangsatte i sommeren 2021 ’Virksomhedsprogrammet’, som gør det muligt for SMV’er i hele Danmark at søge hjælp til: grøn omstilling, eksport, digitalisering og vækstrettet kompetenceudvikling.

Få et overblik over alle puljerne her:

 • SMV:Vækstpilot
  Har din virksomhed brug for hjælp til udviklingsopgaver? Få tilskud til ansættelse af en vækstpilot, som bringer nye kompetencer ind i din virksomhed. Puljen er for dig, som står med en eller flere udviklingsopgaver og har brug for nye kompetencer i virksomheden. Igennem puljen kan du få 50 % tilskud til lønomkostninger i op til seks måneder til ansættelse af en vækstpilot. Max. 15.000 kr. pr. måned – 90.000 kr. for hele perioden. Vækstpiloten skal være ansat minimum 25 timer om ugen.
  Læs mere om hvordan du søger puljen her ⇒SMV:Vækstpilot 

 • SMV:PRO
  I SMV:PRO kan der søges om tilskud til at få lagt fundamentet for at kunne udvikle og drive en sund virksomhed. ​SMV:PRO giver tilskud til professionalisering af organisationen og strategisk afklaring, herunder analyser, og indsamling af viden, der skal sætte virksomheden og dens ledelse i stand til at træffe gode strategiske beslutninger og øge virksomhedens vækst til næste niveau. Læs mere her ⇒ SMV:PRO

 • SMV:Eksport
  Puljen giver tilskud til privat rådgivning fx til markedsanalyser, kommunikationsstrategier, lov- og certificeringsundersøgelser samt partnerstrategier og udvælgelse. Puljen skal give SMV’er de bedste forudsætninger for at lykkes med deres eksport i tæt samspil med en rådgiver. Læs mere her ⇒ SMV:Eksport

 • SMV:Digital
  Hvis du har ambitioner om at styrke din virksomheds vækst og konkurrenceevne gennem udnyttelse af din virksomheds data, er denne pulje relevant at søge. Du kan søge om tilskud på 100.000 kr. til indkøb af privat rådgivning, der kan hjælpe dig med at gøre data til en integreret del af din forretning.
  Læs mere her ⇒ SMV:Digital

 • SMV:Grøn 2.0
  Har din virksomhed brug for nye investeringer og eller rådgivning på vejen mod grøn omstilling og cirkulær økonomi? SMV:Grøn er en voucherordning, hvor din virksomhed kan søge om støtte til investeringer, rådgivning eller en kombination heraf – med det formål at komme videre på den grønne rejse mod at reducere ressourceforbrug og affaldsmængder. Læs mere her ⇒ SMV:Grøn 2.0 

 • SMV:Grønne kompetencer
  Har din virksomhed brug for nye kompetencer, færdigheder og viden på vejen mod grøn omstilling? Gennem målrettede kompetenceløft klæder SMV:Grønne Kompetencer medarbejdere, ledelse og bestyrelse på til at løfte de strategiske beslutninger, konkrete nye opgaver og EU-krav, der følger med den grønne omstilling. Læs mere her ⇒ SMV:Grønne kompetencer

Hvornår kan SMV-puljerne søges?

Ansøgningsfristerne for puljerne varierer. Hvis du vil vide mere om de enkelte programmer og hvornår de hver især har frist, kan du læse mere om dem her. Ansøgningsfrister for SMV-puljer

Statslige finansieringsmuligheder, EIFO og Innovationsfonden:

Ansøg om at få kapital gennem Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)

 • Hvad er Danmarks Eksport- og Investeringsfond (EIFO)?
  Danmarks Eksport- og Investeringsfond er en sammenlægning af de tre hidtidige statslige fonde: Vækstfonden, EKF Danmarks Eksportkredit og Danmarks Grønne Investeringsfond. De tilbyder en fælles indgang for alle danske virksomheder med behov for risikovillig statslig medfinansiering. Det gælder både iværksætteren og SMV’eren, der mangler kapital for at kunne udfolde deres fulde potentiale, og eksportvirksomheden, der skal erobre nye eller usikre markeder. EIFO tror på, at grøn omstilling går hånd i hånd med god forretning. Gennem risikovillig finansiering og investering hjælper de med bæredygtig og ansvarlig vækst i danske virksomheder

 • Hvilken kapital tilbyder EIFO?
  EIFO tilbyder kapital til danske virksomheders udviklingsplaner. Det gør de enten i form af et lån eller egenkapitalfinansieringer. De tilbyder kapital til alt fra små startups med fart på, til alle de etablerede små, mellemstore og store virksomheder.

 • Lånefinansiering:
  I samarbejde med danske banker, finansieringsinstitutter, leasingselskaber og investorer yder EIFO lån og kautioner til danske virksomheder på tværs af brancher og på alle stadier af deres udvikling. EIFO har særlige lån til nystartede virksomheder i den tidlige fase af deres udvikling, til modne virksomheder med planer om investering i drift, udvikling eller ejerskifte og til virksomheder, som står overfor ekspansion og eksport og skal bruge kapital til vækstrejsen. Lånene kan du få direkte fra EIFO, eller de kan stille en kaution, så du kan få lån i banken. Læs mere om lånefinansiering fra EIFO her

 • Egenkapitalfinansiering:
  Har du en innovativ virksomhed med stort skaleringspotentiale og globale ambitioner, kan en egenkapitalinvestering fra en investor være den rette vej til risikovillig kapital og nøglen til næste skridt på vækstrejsen. EIFO tilbyder forskellige muligheder for egenkapitalinvesteringer. Læs mere om, hvordan du søger egenkapitalfinansering gennem EIFO her

 • Vil du vide mere om EIFO og deres investeringer?
  Læs mere om EIFO, og hvordan du søger kapital fra dem her

Innovationsfonden

Ansøg om at få kapital fra Innovationsfonden

 • Hvad er Innovationsfonden?
  Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der skaber værdi for Danmark og nye løsninger på samfundets største udfordringer. Det gælder grønne teknologier, nye klimaløsninger, sundere fødevarer, et bedre sundhedsvæsen, renere miljø, grønnere transport, et opstarts-eventyr, der er under opsejling – og en hel masse andet. Innovationsfonden er sat i verden for at løfte strategiske forsknings- og innovationsprojekter i hele Danmark. Derfor er Innovationsfonden fysisk tilstede med kontorer spredt over hele landet i København, Aarhus, Odense og Aalborg - og investerer hvert år i en lang række projekter over hele Danmark.

 • Hvordan investerer Innovationsfonden?
  Innovationsfonden er ikke bange for at investere i et projekt, selvom andre måske ikke har set mulighederne i det endnu. De investerer i projekter med høj risiko, stort potentiale og med mindst muligt bureukrati.

 • Hvordan søger jeg en investering fra Innovationsfonden?
  Innovationsfonden har en lang række investeringsprogrammer.
  Få et overblik over programmerne, og find ud af hvilket program, der passer bedst på din virksomhed her 

Kapital fra EU

Få hjælp til at søge kapital fra EU

 • Hvordan søger jeg kapital fra EU?
  Der er flere muligheder for virksomheder til at søge kapital fra EU. Greater Copenhagen EU Office rådgiver virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland om at søge EU-midler til innovative produktudviklingsprojekter. Greater Copenhagen EU Office er et EU-kontor placeret i Bruxelles med direkte adgang til EU’s institutioner, beslutningstagere og toneangivende internationale netværk.

 • Hvad laver Greater Copenhagen EU Office, og hvordan kan de hjælpe iværksættere?
  De hjælper og rådgiver inden for fem områder: projektudvikling, interessevaretagelse, netværksopbygning, positionering og kompetenceudvikling. Kontoret arbejder for at skabe internationalt fokuseret innovationssamarbejde mellem regioner, kommuner, universiteter og virksomheder. Vil I kommercialisere jeres idé eller teknologi internationalt? Har I brug for ekstern finansiering til at realisere jeres produktudviklingsprojekt, eller en international udviklingspartner? GCPHEU og CopenVirk er klar til at hjælpe jer på vej. Få et overblik over de mest relevante EU-programmer for virksomheder her

Find den rette funding

Jeg er i tvivl om, hvordan jeg finder den rette funding. Hvad gør jeg?

Dansk Erhverv arbejder aktivt på at hjælpe iværksættere og SMV’er med at finde den rette funding. Derfor ønsker vi at sende dig i retning af aktører, der kan hjælpe jer videre i processen.

’Heyfunding’ – en matchmaking platform for kapitalsøgende startups og investorer
Heyfunding samler hele det danske startup økosystem af business angels, venture kapitalfonde, acceleratorer, tilskudsordninger, samt mange andre relevante tiltag og aktører. De hjælper med gennemsigtighed for alle og introduktioner mellem de bedste startups og investorer. Læs mere om Heyfunding her 

Fik du læst?

Det skal du huske

DET SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ - FØR, UNDER OG EFTER ANSÆTTELSEN