; ;

Gode råd om ansættelsesklausuler

Denne pjece beskriver de nyeste regler for kunde- og konkurrenceklausuler, og giver et overblik over omkostningerne ved at pålægge en medarbejder en klausul. Pjecen beskriver også kort de tidligere regler for kunde- og konkurrenceklausuler, ligesom reglerne om jobklausuler er beskrevet.

Gode råd om

Andre relaterede værktøjer