; ;

Gode råd om arbejdsskader

Denne pjece beskriver, hvornår der er tale om henholdsvis en arbejdsulykke og en erhvervssygdom. Den giver indblik i forløbet for arbejdsskadesager, og hvilke forpligtelser arbejdsgiveren har. Den berører betydningen af, at arbejdsgiver ikke er part i sagen, når arbejdsskaden vurderes, og dermed ikke har aktindsigt. Desuden beskriver pjecen forskellene mellem den lovpligtige arbejdsskadeforsikring og det private erstatningsansvar.

Gode råd om

Andre relaterede værktøjer