Gode råd om persondata om medarbejdere

Denne pjece giver dig et overblik over de grundlæggende regler om databeskyttelse, som en virksomhed skal overholde i forbindelse med behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold.

Gode råd om

Gode råd om persondata om medarbejdere - udgivet november 2019

Dansk Erhverv har udarbejdet denne pjece for at give dig et overblik over de grundlæggende regler om databeskyttelse, som en virksomhed skal overholde i forbindelse med behandling af personoplysninger i ansættelsesforhold.

Reglernes anvendelsesområde og systematik gennemgås kort indledningsvist i pjecen. Herefter gennemgås en række af de konkrete situationer, hvor en virksomhed behandler personoplysninger om jobansøgere, medarbejdere og tidligere medarbejdere.