; ;

Gode råd om leje af erhvervslokaler

Erhvervslejeret er vigtigt for en stor del af medlemmerne i Dansk Erhverv, idet hovedparten enten driver virksomhed fra lejede lokaler, eller selv lejer lokaler ud. Erhvervslejeloven gælder for leje, herunder fremleje af lokaler udlejet til andet end beboelse. Loven bygger i høj grad på aftalefrihed. Udlejer og lejer skal derfor – ud over lejens størrelse og regulering – tage stilling til en række spørgsmål, for eksempel om lejeforholdets varighed, fordelingen af vedligeholdelsespligten, osv.

Gode råd om

Kontakt

Handel

Martin Jørgensen

Advokat, chefkonsulent
Medarbejderprofil

Andre relaterede værktøjer