; ;

Retningslinjer for overholdelse af regler om persondatabeskyttelse

Dansk Erhverv har udarbejdet denne pjece for at give dig et kort overblik over de regler, der gælder for din behandling af personoplysninger, samt de tiltag, som du kan tage for at overholde reglerne.

Artikel

Andre relaterede værktøjer