Satser for 2022

Satser for syge- og barselsdagpenge, g-dage, arbejdsløshedsdagpenge, lønrefusion fra AUB, ledighedsydelse, VEU, SVU mv. gældende for 2022

Artikel

Sygedagpenge

(træder i kraft den 3. januar 2022): 

Dagpengesats

Ugebeløb

4.465,00 kr.

Timesats

120,68 kr.

 

Ressourceforløbsydelse ved jobafklaringsforløb

Medarbejdere med forsørgerpligt

15.570 kr. pr. måned

Medarbejdere uden forsørgerpligt

11.716 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og uden forsørgerpligt

3.644 kr. pr. måned

Medarbejdere under 25 år, hjemmeboende og med forsørgerpligt

15.570 kr. pr. måned

 

Barselsdagpenge

(træder i kraft den 3. januar 2022):

Dagpengesats

Ugebeløb

4.465,00 kr.

Timesats

120,68 kr.

Forsikringsordning for mindre arbejdsgivere

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Optagelsesgrænse

7.813.750 kr.

Udelukkelsesgrænse

9.644.400 kr

Præmiesats

1,02 pct.

Fleksjob og ledighedsydelse

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Flekslønstilskud

18.964 kr. pr. måned

Ledighedsydelse (89 %)

17.222 kr. pr. måned

G-dage

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Hel godtgørelse                                                                         

893 kr. pr. dag

Halv godtgørelse                                                                      

447 kr. pr. dag

Arbejdsløshedsdagpenge

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Fuldtidsforsikrede 

19.351 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede

12.901 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (med forsørgelsespligt)   

15.868 kr. pr. måned

Dimittend, fuldtidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)  

13.836 kr. pr. måned

Dimittend, deltidsforsikrede (uden forsørgelsespligt)

 9.224 kr. pr. måned

 

Efterløn

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats)

17.609 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (91 pct. sats)                                             

11.740 kr. pr. måned

Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats)                                       

19.351 kr. pr. måned

Deltidsforsikrede (100 pct. sats)                                         

12.901 kr. pr. måned

 

Skattefri præmie:

Skattefri præmie, fuld tid                              

13.933 kr. pr. portion

 

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning

4.460 kr. pr. uge

Uddannelser på folkeskole- og gymnasialt niveau

3.568 kr. pr. uge.

Videregående uddannelser

2.676 kr. pr. uge.

 

Godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU)

(træder i kraft den 1. januar 2022):

VEU-godtgørelse 

4.465 kr. pr. uge

Voksenlærling

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

Lønrefusion pr. skoleuge

5.360 kr.

 

Der kan være adgang til løntilskud i praktikperioden fra jobcenteret. Tilskuddet vil afhænge af personens uddannelsesbaggrund, eventuel forudgående ledighed, og i visse tilfælde også af erhvervsuddannelsen. Tilskuddet er også betinget af, at der betales en overenskomstfastsat løn, der mindst svarer til den laveste løn, som en ikke-faglært arbejder inden for det pågældende område er berettiget til. Du kan kontakte jobcenteret for information om tilskuddets størrelse og for en vurdering af om den pågældende person opfylder kriterierne for støtte.

Elever

(træder i kraft den 1. januar 2022):

Lønrefusion fra AUB pr. skoleuge:

1. år                                      

2.940 kr

2. år                                     

3.060 kr.

3. år                                      

3.640 kr

4. år                                      

4.210 kr.

Voksen   

5.360 kr

Andre relaterede værktøjer