; ;

Esbjerg, Ringsted, Aabenraa og København

Beskrivelse: I Glad leverer man produkter og serviceydelser inden for medier, kultur, design, catering, facility service og uddannelse. Deres mission er at sikre ytringsfrihed, uddannelse og meningsfuld beskæftigelse for mennesker med primært kognitive handicap. Udover egne virksomheder indgår Glad i partnerskaber med virksomheder og andre aktører, der kan medvirke til at udbrede Glads forretningsidé.

Aktuelt ser Glad et stort potentiale for jobskabelse i servicebranchen, hvor der mange steder er udfordringer med rekruttering. Her kan ansættelser i fleksjob og job med løntilskud bidrage på samme måde, som de har set det i detailbranchen, hvor de i samarbejde med Salling Group m.fl. tilbyder brancherelevant uddannelse via Glads forsøgsuddannelse ”Flexuddannelsen” til unge med kognitive handicap, og hvor 83 procent af de 84 unge, der indtil videre har gennemført uddannelsen, er i beskæftigelse, primært i fleksjob.

I Glad Service har de siden 2020 samarbejdet med private virksomheder, bl.a. NREP og norske KLP, om levering af serviceydelser, og de oplever en voksende interesse fra private virksomheder for at købe "socialt" på markedsvilkår. Den interesse udnytter Glad til at skabe jobs til målgruppen og øge rummeligheden inden for branchen.

Start- og evt. sluttidspunkt: 1999-

Vurderet impact: Værdien for de mennesker, det vedrører, er åbenlys. De bliver en del af et arbejdsfællesskab og opnår større uafhængighed af offentlig støtte. Virksomhederne får levereret ydelser, fx rengøring, med en særlig bæredygtig profil, som matcher virksomhedernes værdier og mål, og til en konkurrencedygtig pris.

Og i rigtig mange tilfælde også positive bidrag til virksomhedskulturen. Samfundsøkonomisk er det altså også en god investering. Økonomisk i form af direkte offentlige besparelser via øget selvforsørgelse, men på sigt også via et reduceret træk på offentligt finansieret institutionalisering af målgruppen, henimod øget medborgerskab og selvhjulpenhed. Endvidere indeholdes et endnu ikke dokumenteret økonomisk potentiale i afledte, positive livsstilsændringer.

De gode eksempler fra hele landet

Velfærdsrådets anbefalinger