Omnichannelnetværk

Dansk Erhvervs omnichannelnetværk er rettet mod e-handelsansvarlige i B2C-kæder med både fysisk butik og netbutik. Netværket er et forum for videndeling og kompetenceopbygning, hvor aktuelle muligheder og udfordringer på e-handelsområdet drøftes.

Kontakt
Handel

Matthias Lumby Vesterdal

Politisk konsulent
Kontakt

Få inspiration, faglige inputs og opbyg et netværk med andre e-handlere.
Dansk Erhvervs omnichannelnetværk er rettet mod e-handelsansvarlige i B2C-kæder med både fysisk butik og netbutik. Netværket er et forum for videndeling og kompetenceopbygning, hvor aktuelle muligheder og udfordringer på e-handelsområdet drøftes.

Hvad vil netværket give dig?
Som medlem af omnichannelnetværket vil du få adgang til et fortroligt forum med sparring, viden og digitale drøftelser på tværs af brancher. Du vil møde andre e-handelsansvarlige i et netværk, der skaber rammerne for vidensdeling og erfaringsudveksling. Netværket  giver også dig og din virksomhed en unik mulighed for at være opdateret om ny eller kommende lovgivning på relevante områder for e-handlen. Netværket benytter både eksterne og interne oplægsholdere. Som medlem af netværket vil du også have indflydelse på dagsordenerne for møderne.

Praktik og indhold
Netværket mødes fire gange årligt, og Dansk Erhverv står for at indkalde og gennemføre møderne. Emnerne og indholdet for møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvem kan blive en del af netværket?
Omnichannelnetværket er rettet mod e-handelsansvarlige i B2C-kæder med fysisk butik og netbutik. Netværket er et lukket netværk, og deltagelse kræver derfor invitation.

Kontakt netværksfacilitatoren, hvis du ønsker at blive en del af netværket eller har spørgsmål til det faglige indhold.