; ;
Kontakt
Handel

Thomas Nissen

Fagchef for forsvarspolitik
Kontakt

Hvad vil netværket give dig?
Forsvaret har en afgørende rolle for Danmark og er en unik størrelse, som inddrager et stort økosystem af aktører på tværs af det offentlige, forskningen og erhvervslivet.

Samfundet står overfor stadig mere komplekse trusler, samtidig med at teknologien udvikler sig med hastige skridt. Forsvarssektoren kan ikke længere italesættes som en søjle bestående af et begrænset antal af veldefineret aktører og forsvarsvirksomheder - det er blevet en langt mere flydende størrelse.

Derfor arbejder Dansk Erhvervs Forsvarsnetværk (DEF) for at styrke rammevilkår, der forbedrer det brede danske erhvervslivs muligheder for at understøtte Danmarks robusthed i forbindelse med strategiske værdikæder, kritisk infrastruktur og teknologi. Helt centralt er mere løbende og formelt samarbejde mellem erhvervslivet og det danske forsvar.

Praktik og indhold
Emnerne og indholdet af møderne koordineres af Dansk Erhverv i løbende dialog med netværkets medlemmer.

Hvad koster det?
Det er gratis at deltage i netværket. Deltagelse i netværket kræver dog medlemsskab hos Dansk Erhverv. 

Hvem kan blive en del af netværket?
Som medlem af Dansk Erhvervs Forsvarsnetværk bidrager man til arbejdet for at forbedre rammevilkårene for forsvarserhvervet i Danmark.

Specifikt får man:

 • Øget forståelse for forsvarsområdet og indblik mulighederne for at blive leverandør til Forsvaret.
 • Deltagelse i det strategiske arbejde med at forbedre rammevilkår for forsvarserhvervet gennem interessevaretagelse og adgang til politiske beslutningstagere.
 • Indflydelse på prioritering af politiske sager på forsvarsområdet.
 • Adgang til netværk med ligesindede.
 • Inspirerende og adgangsgivende medlemsarrangementer, konferencer og events.
 • Profilering gennem netværkets kommunikationskanaler.
 • Adgang til opdateret viden om udviklingen på forsvarsområdet i DK.
 • Kommende arrangementer - Dansk Erhverv Forsvar

 • August 2024

  19. august: Canadian - Danish Defence Conference (TBC), 21.-22. august: DALO Days - Subsea-temaområde

 • Oktober 2024

  30. oktober: DEF - Netværksmøde

 • November 2024

  Ultimo november: Tematisk seminar

 • Januar 2025

  10. januar: Nytårskur med Forsvarssektoren

Tilmelding til Dansk Erhvervs Forsvarsnetværk

Du skal være logget på for at kunne sende denne formular. Hvis du er logget på og stadig ikke kan slå op, skal du sørge for, at "Spor ikke" er deaktiveret i dine browserindstillinger.