; ;

Seneste nyheder

Den geopolitiske situation i verden ændrer sig, og Forsvaret står over for en styrkelse i de kommende år, som vil medføre en række investeringer i alt fra nyt personel og forsvarsmateriel over IT-infrastruktur til renovering og nybygning på Forsvarets kaserner, flyve- og flådestationer.

Derudover ser Forsvaret ind i en tid, hvor det bliver nødvendigt at benytte sig af nye forretningsmodeller og partnerskaber i forhold til alt fra drift og vedligeholdelse til logistik og lagre. Noget som kommer til at ske i samarbejde med det private erhvervsliv og industri. Blandt andet for at sikre forsyningssikkerhed og nationale kompetencer på det forsvarsindustrielle område.

Dansk erhvervsliv leverer allerede mange former for produkter og ydelser til det danske Forsvar, til forsvarsindustrien og til det internationale forsvarsmarked. Det omfatter også mange af Dansk Erhvervs medlemmer.

Dansk Erhverv har derfor fokus på det forsvarspolitiske område. Både igennem opkvalificering af dansk erhvervsliv, så det bedre kan handle og indgå i samarbejder med forsvaret, og igennem politisk interessevaretagelse for at styrke dansk erhvervslivs rammevilkår når det skal samarbejde med Forsvaret og forsvarsindustrien.

Dansk erhvervslivs kompetencer på forsvarsområdet:

I Dansk Erhverv ser vi fire overordnede kompetenceområder, hvor dansk erhvervsliv spiller en rolle i forhold til Forsvaret og hvor vi arrangerer tilbud i rammen af vores Forsvarsnetværk:

 1. Produktion af, og – eller handel med, forsvarsmateriel, herunder dual-use teknologi.  
 2. Leverance af IT-hardware, software og rådgivning.
 3. Spin-in virksomheder der leverer civile produkter og serviceydelser til Forsvaret.
 4. Rådgivning inden for jura, kommunikation, public affairs og management til og om Forsvaret og forsvarsindustrien.  

Dansk Erhvervs politik på forsvarsområdet:

I Dansk Erhverv arbejder vi politisk med nedenstående fem overordnede områder, i samarbejde med Dansk Erhvervs Forsvarspolitiske Udvalg:   

 1. Offentlige-Private Samarbejder; øget brug af OPS i Forsvaret.
 2. Bedre rammevilkår for forsvarserhvervet på områder som sikkerhedsgodkendelser, muligheder for at deltage i Forsvarets udbud og eksportkontrol m.m.
 3. Fokus på forskning og innovation og vilkår for iværksættere på forsvarsområdet.
 4. Sammen om arbejdskraften for en sikkerhedsskyld; formalisering af erhvervsrelevant indhold i værnepligten og øget og bedre brug af reserven.
 5. Den grønne omstilling af Forsvaret.
 6. Internationalisering af dansk forsvarserhverv.

 

 • Kommende arrangementer - Dansk Erhverv Forsvar

 • April 2024

  8. april: Subsea-seminar, 19.-21. april: Action24 - NATO75

 • Maj 2024

  13. maj: DEF Netværksmøde - udbudsprocesser

 • August 2024

  19. august: Canadian - Danish Defence Conference (TBC), 21.-22. august: DALO Days - Subsea-temaområde

 • Oktober 2024

  30. oktober: DEF - Netværksmøde

 • November 2024

  Ultimo november: Tematisk seminar

 • Januar 2025

  10. januar: Nytårskur med Forsvarssektoren

Styrkelse af dansk forsvar

pdf

Download

Klimapartnerskab på forsvarsområdet

pdf

Download

Størstedelen af den danske forsvarsindustri består af virksomheder fra den civile industri

pdf

Download

Kontakt

Handel

Thomas Nissen

Chefkonsulent
Handel

Marlene Budolph

Studentermedhjælper