; ;

Seneste nyheder

Den geopolitiske situation i verden ændrer sig, og Forsvaret står over for en styrkelse i de kommende år, som vil medføre en række investeringer i alt fra nyt personel og forsvarsmateriel over IT-infrastruktur til renovering og nybygning på Forsvarets kaserner, flyve- og flådestationer.

Derudover ser Forsvaret ind i en tid, hvor det bliver nødvendigt at benytte sig af nye forretningsmodeller og partnerskaber i forhold til alt fra drift og vedligeholdelse til logistik og lagre. Noget som kommer til at ske i samarbejde med det private erhvervsliv og industri. Blandt andet for at sikre forsyningssikkerhed og nationale kompetencer på det forsvarsindustrielle område.

Dansk erhvervsliv leverer allerede mange former for produkter og ydelser til det danske Forsvar, til forsvarsindustrien og til det internationale forsvarsmarked. Det omfatter også mange af Dansk Erhvervs medlemmer.

Dansk Erhverv har derfor fokus på det forsvarspolitiske område. Både igennem opkvalificering af dansk erhvervsliv, så det bedre kan handle og indgå i samarbejder med forsvaret, og igennem politisk interessevaretagelse for at styrke dansk erhvervslivs rammevilkår når det skal samarbejde med Forsvaret og forsvarsindustrien.

Dansk erhvervslivs kompetencer på forsvarsområdet:

I Dansk Erhverv ser vi fire overordnede kompetenceområder, hvor dansk erhvervsliv spiller en rolle i forhold til Forsvaret og hvor vi arrangerer tilbud i rammen af vores Forsvarsnetværk:

 1. Produktion af, og – eller handel med, forsvarsmateriel, herunder dual-use teknologi.  
 2. Leverance af IT-hardware, software og rådgivning.
 3. Spin-in virksomheder der leverer civile produkter og serviceydelser til Forsvaret.
 4. Rådgivning inden for jura, kommunikation, public affairs og management til og om Forsvaret og forsvarsindustrien.  

Dansk Erhvervs politik på forsvarsområdet:

I Dansk Erhverv arbejder vi politisk med nedenstående fem overordnede områder, i samarbejde med Dansk Erhvervs Forsvarspolitiske Udvalg:   

 1. Offentlige-Private Samarbejder; øget brug af OPS i Forsvaret.
 2. Bedre rammevilkår for forsvarserhvervet på områder som sikkerhedsgodkendelser, muligheder for at deltage i Forsvarets udbud og eksportkontrol m.m.
 3. Fokus på forskning og innovation og vilkår for iværksættere på forsvarsområdet.
 4. Sammen om arbejdskraften for en sikkerhedsskyld; formalisering af erhvervsrelevant indhold i værnepligten og øget og bedre brug af reserven.
 5. Den grønne omstilling af Forsvaret.
 6. Internationalisering af dansk forsvarserhverv.

 

 • Kommende arrangementer - Dansk Erhverv Forsvarssektoren

 • August 2024

 • 19. august

  Canadian - Danish Defence Conference (TBC)

 • 21. - 22. august

  DALO Industry Days - find Dansk Erhverv ved vores stand Outdoor - 284 hvor vi i år sætter fokus på teknologi til undersøisk overvågning og monitorering

 • 27. august

  Nordic Defence Business Alliance

 • September 2024

 • 4. september

  Møde i Forsvarspolitiskudvalg

 • 27. september

  Konference: Maritime kapabiliteter i samarbejde med Høegh-Guldberg, foreningen Folk & Sikkerhed, IDA Maritim og IDA Militærteknik

 • Oktober 2024

 • 8. oktober

  Homeland Security Conference i samarbejde med CenSec

 • 30. oktober

  Dansk Erhverv Forsvarsnetværket - Netværksmøde

 • November 2024

 • Ultimo november: Tematisk seminar

 • Januar 2025

 • 10. januar

  Nytårskur med Forsvarssektoren

Styrkelse af dansk forsvar

pdf

Download

Klimapartnerskab på forsvarsområdet

pdf

Download

Størstedelen af den danske forsvarsindustri består af virksomheder fra den civile industri

pdf

Download

Policy Paper - Værnepligten

pdf

Download

Værnepligten

pdf

Download

Kontakt

Handel

Thomas Nissen

Fagchef for forsvarspolitik
Handel

Luna Solhave

Studentermedhjælper