; ;

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljødata og analyser kan indgå i virksomhedens bæredygtighedsregnskab. Her vil udvikling af Key Performance indikators (KPI) for virksomhedens arbejdsmiljø være brugbar. En KPI er nøgleindikator på, hvor effektivt virksomheden arbejder med et bestemt arbejdsmiljømål. Indikatoren kan være handling eller adfærd, som man ønsker mere af for at nå strategisk udvalgte arbejdsmiljømål.  

Et strategisk arbejdsmiljømål kunne være reduktion af ulykkesincidensen (ulykker pr. 1000 ansatte). Eksempler på KPI’er: 

  • Antal indberetninger pr. måned af utilsigtede hændelser med en acceptabel kvalitet 
  • Antal gennemførte sikkerhedsrunderinger pr. år. 

Inspiration til arbejdet med KPI kan findes her:

Inspiration til at arbejde med ulykkesforebyggelse kan findes her: 

inklusion

Inklusion på arbejdsmarkedet

Grupperne på kanten af arbejdsmarkedet tæller mennesker med fysiske og psykiske helbredsproblemer, sociale problemer og sproglige udfordringer. Fællesnævneren for disse mennesker er, at de har vanskeligt ved at træde ind på arbejdsmarkedet på normale vilkår, og at de derfor har brug for støtte til at komme i job. Indsatsen for at hjælpe disse mennesker tilbage igen eller ind på arbejdsmarkedet for første gang koordineres for størstedelens vedkommende af jobcentrene i et samarbejde med bl.a. private sociale aktører. De mange støtteordninger, som fungerer for trædesten for dem, der ikke af sig selv finder vej til arbejdsmarkedet, kan du finde på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Forebyggelse af sygefravær

For en virksomhed kan der være rigtig mange penge at spare ved at gøre en aktiv og målrettet indsats for at nedbringe det gennemsnitlige sygefravær. Herudover er der sammenhæng mellem et lavere sygefravær og en bedre medarbejdertrivsel. Dansk Erhverv tilbyder en række kurser og værktøjer, som du kan se her:

Rådgivning

Få styr på lovkravene til rapportering

Dansk Erhverv faciliterer en række webinarer og andre arrangementer, som giver ny viden, inspiration og vejledning til at klæde virksomheden på i den grønne omstilling: Fra de kommende lovkrav om rapportering, til hvordan du kan gøre den grønne dagsorden til en del af din forretning, eksempelvis når det handler om strategi, finansiering eller kommunikation. Vi har sat nogle af landet fremmeste specialister, rådgivende aktører og virksomheder i scene til at vejlede og inspirere dig og din virksomhed i de konkrete arrangementer.

Kontakt

HR & Ledelse

Pernille Taarup

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Arbejdsmiljø

Anne-Marie Røge Krag

Arbejdsmiljøchef, souschef
Medarbejderprofil