; ;

overblik over eksisterende og kommende EU-regulering

OBS: Overblikket fokuserer på lovgivning under EU's Green Deal, som Dansk Erhverv vurderer mest relevant. Det er ikke en komplet liste. Vores angivelser af lovgivningens vedtagelsestidspunkt er baseret på bedste viden og er ikke garanteret. 

EU Green Deal overblik

pdf

Download

Få overblikket her:

Hvert afsnit består af en kort beskrivelse af direktivforslagets, forordningens eller revisionens indhold samt en oversigt over de virksomheder, der skal være særligt opmærksomme herpå. Dette giver dig hurtigt et overblik over de potentielle implikationer, som reguleringen kan have for din virksomhed. Ydermere indeholder hvert afsnit et "Læs mere"-link, der fører til en officiel EU-institutions side med den pågældende forordning, direktiv eller revision.

Direktiv eller forordning?

Direktiv Forordning
En EU-retsakt, der fastlægger mål, men overlader det til medlemsstaterne at indarbejde det i den nationale lovgivning inden for en bestemt tidsfrist En EU-retsakt, der er retligt bindende i sin helhed og direkte anvendelig uden behov for vedtagelse gennem national lov i medlemslandene.

Læs mere

Kontakt

Handel

Marie Josephine Mustelin

Politisk konsulent
Handel

Emre Daniel Akdogan

Studentermedhjælper