; ;

Restaurationsbranchen og dermed også hoteller og konferencer har i mange år lidt under en særegen dansk regel der betyder, at erhvervsmæssig bespisning på restauranter kun kan afløftes med 25 pct. af momsen. Dvs. at trefjerdele af momsregningen fra et restaurationsbesøg ikke kan modregnes i momsindtægter. Dette er en særregel i forhold til andre goder, hvor momspligtige virksomheder kan fradrage 100 pct. Særreglen rammer på virksomheders bundlinje og får dem til at fravælge restauranter og konferencer i Danmark.

Reglen gælder samtidig kun for virksomheder (danske som udenlandske), der spiser i Danmark. Hvis man vælger at lægge sin konference eller forretningsmiddag i Flensborg eller Malmø, så er det med fuldt fradrag. For erhvervsturisme og arrangører af internationale møder, events og kongresser er momsniveauet og mulighederne for fradrag afgørende. Og momsniveauet på hoteller og restauranter er afgørende for øvrige aktører i turismens værdikæde i bl.a. fly- og busselskaber, konferencesteder, spillesteder og attraktioner.

På tide at styrke rammevilkårene for restauranterne
Dansk Erhverv mener, at virksomheder skal sikres fuld momsafløftning ved restaurantbesøg. Det vil ligestille Danmark med stort set alle andre lande – og det vil bidrage til at øge efterspørgslen på restauranterne, samt styrke Danmarks konkurrenceevne på erhvervsturismeområdet.

Dansk Erhvervs forslag vil forsimple momsreglerne, styrke konkurrencekraften indenfor hotel- og restauration og skabe arbejdspladser i Danmark.


Danmark har høj momssats på restauranter
Når en gæst besøger en restaurant, er momsen 25 pct. i Danmark. I Tyskland er momsen på restauranter 19 pct. I Sverige er momsen 12 pct. på restauranter. Det er stærkt konkurrenceforvridende. Danmark er samtidig det eneste land i Europa uden momsdifferentiering for overnatning på hoteller.

I Danmark er enhedsmomssatsen på varer og tjenesteydelser 25 pct. Det er en høj sats sammenlignet med vores konkurrenter i Nordeuropa.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Lasse Fridberg Bilstrup

Chefkonsulent