; ;

Dansk Erhverv, KPMG Acor Tax og det nationale udviklingsselskab for erhvervsturisme MeetDenmark, der er forankret i Wonderful Copenhagen, har i fællesskab udarbejdet en række vejledninger, som skal gøre momsreglerne mere overskuelige og lettere tilgængelige for både danske og udenlandske aktører, der arbejder med at tiltrække, arrangere og afvikle møder, kongresser og events i Danmark.

Vejledningerne skal bl.a. bidrage til at nedbryde fordomme om, at Danmark som destination er særlig dyr og besværlig pga. de danske momsregler. Samtidig skal en fælles forståelse og håndtering af momsreglerne blandt de danske leverandører give grobund for tillid og tryghed hos vores udenlandske kunder.

Målgruppen for vejledningerne er bl.a. hoteller, restauranter, møde- og kongrescentre, visitorganisationer, mødeplanlæggere, DMC’er, PCO’er, internationale foreninger, sportsforbund, eventplanlæggere mv. 

Vejledningerne er udarbejdet i både danske og engelske versioner.

Organisationer der afholder kongresser, møder mv. i Danmark

pdf

Download

Danske DMC’er og PCO’er der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark

pdf

Download

For business meetings

pdf

Download

For congresses

pdf

Download

For congresses etc. held by non-profit organisations

pdf

Download

Oplæg fra Dansk Erhvervs momskonference 1. december 2017

KPMG præsentation fra Momskonference 1 december 2017

pdf

Download

SKATs Præsentation til Momskonference 1. december 2017

pdf

Download

Andre relevante fokusområder