; ;

BPA administrationsberegner januar 2023

xlsx

Download

Når en borger der er bevilliget en BPA ordning, overdrager arbejdsgiveransvaret til en forening eller en privat virksomhed, er kommunen forpligtet til at sikre, at der er rummelighed i det administrationsbidrag der skal udmåles i henhold til udmålingsbekendtgørelsens § 8.

Kommunen er forpligtet til at opstille et budget, der anfører de enkelte elementer i beregningen og udmålingen. Budgetposterne skal være sammenlignelige med omkostningerne ved tilsvarende aktiviteter og formålet er at sikre en optimal drift af den bevilligede ordning.

Dansk Erhverv har udarbejdet en beregningsmodel der kan anvendes når der skal opstilles budget til udmålingen af administrationsbidraget i de enkelte ordninger.

Da BPA ordninger kan være mere eller mindre omfangsrige i forhold til den egentlige administration af en ordning, skal beregningen ses som eksempler der kan vælges til og fra, alt afhængig af hvad der kræves i den enkelte ordning. Der er ligeledes indført tomme felter, såfremt der er andre elementer der kræves og forventes i den enkelte ordning.

Beregningen vil løbende blive opdateret på hjemmesiden. Vi anbefaler derfor at I altid downloader en ny version på hjemmesiden når en ny beregning skal foretages.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Spørg om beregning af administrationsbidrag på BPA-ordninger

Arbejds- og ansættelsesret R/O

Michaela Strand

Fagchef for fritvalg og handicap, advokatfuldmægtig