; ;

Dansk Erhverv - Socialpolitik 2020

pdf

Download

21. februar 2020

I Danmark skal vi have tillid til, at vi får den bedst mulige service, når vi har brug for hjælp fra vores velfærdssamfund. Derfor må trivsel, tryghed og kvalitet være omdrejningspunkt i vores velfærdssamfund.

Det gælder naturligvis også på socialområdet, hvor fundamentet i dag og fremtidens velfærd bygger på et sundt og godt sammenspil mellem offentlige og private leverandører. Derfor foreslår Dansk Erhverv en reform af socialområdet hvor kvalitet, gennemsigtighed og et stærkt socialtilsyn bliver nøglefaktorer, når vi skal sikre, at alle leverandører lever op til deres ansvar.

Borgeren med behovet for en social indsats skal kunne regne med, at vi i Danmark finder det bedste sociale tilbud til borgeren. Med bedste sociale tilbud mener vi, at borgeren uanset postnummer har mulighed for at få bedste kvalitet. I Danmark har vi en tradition for, at en bred kreds af leverandører leverer sociale tilbud til borgeren. Det kan være offentlige, private, selvejende eller civilsamfundsaktører afhængigt af ydelsen. I Dansk Erhverv ser vi bredden som en styrke, som vi skal styrke og bevare for at udvikle og fremtidssikre vores velfærd.

Fokus på kvalitet og effekt

Uanset ejerskabsform skal borgeren kunne regne med høj kvalitet og effekt af et socialt tilbud. Derfor bør vi styrke det offentligt-private samarbejde, der i høj grad præger området i dag. Ikke-offentlige leverandører bidrager i dag med stor kapacitet på socialområdet, og mere end 6 ud af 10 anbringelsestilbud for børn og unge er ikke-offentlige. På voksenområdet er det en tilsvarende andel af landets midlertidige tilbud.  

I en sammenligning af kvaliteten på tværs af offentlige og private tilbud på socialområdet viser Evaluering af tilsynsreformen i 2018, at offentlige og private tilbud ligger lige højt i kvalitetsbedømmelse efter Socialtilsynets kvalitetsmodel.

Derfor ser Dansk Erhverv gerne, at debatten om socialområdet får et bredere perspektiv end det nogle gange snævre fokus på ejerskabsformer.

"Det er på tide, at vi bevæger os mod et fokus på, hvordan vi sammen styrker kvalitet, gennemsigtighed og effekten af sociale tilbud i fællesskab på tværs af ejerskabsformer"

Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv

”Når det offentlige og private i dag samarbejder i stor stil på socialområdet, og kvaliteten samtidig er høj på tværs af ejerskabsformer, så mener vi i Dansk Erhverv, at er det på tide, at vi bevæger os mod et fokus på, hvordan vi sammen styrker kvalitet, gennemsigtighed og effekten af sociale tilbud i fællesskab på tværs af ejerskabsformer. Derfor ser vi gerne en reform på området”, siger Mette Feifer, markedsdirektør i Dansk Erhverv.

En reform af socialområdet er nødvendig for at skabe større økonomisk og faglig gennemsigtighed i de sociale ydelser, vi tilbyder borgerne. Der skal være fokus på udvikling af kvalitetsparametre på socialområdet. Der skal være lige krav til alle leverandører, og vi skal have et styrket socialtilsyn, der sikrer et ensartet tilsyn med, at kvaliteten er høj.

En reform af socialområdet bør fokusere på tre spor:

  1. Skab øget tryghed med et styrket socialtilsynet. Vi bliver bedre til at kigge leverandører i kortene på tværs af ejerskabsformer og får ensartet praksis og høj kvalitet.
  2. Lad kvaliteten være styrende på socialområdet. Fokuser på fortsat udvikling af kvalitetsparametre på socialområdet, så borgeren med behov for en social ydelse får mest mulig kvalitet for pengene.
  3. Lige krav til alle leverandører med gennemsigtighed i økonomi, takster og kvalitet samt tydelige prisskilte på offentlige ydelser.

Andre relevante fokusområder

Kontakt

Sundhed, velfærd & oplevelse

Mette Feifer

Vicedirektør
Medarbejderprofil
Velfærd og samfund

Christian Keller Hansen

Velfærdspolitisk fagchef