; ;

A.TR. Certifikat og Exporter Registry Form

I forhold til Tyrkiet findes nogle særlige formularer og dokumenter, der udelukkende bruges i Tyrkiet. De pågældende dokumenter beskrives herunder.

EU og Tyrkiet har indgået en aftale om en fælles Toldunion, som omfatter alle varer, undtagen kul, stål varer og landbrugsvarer.

Varer, som er omfattet af Toldunionen, skal ledsages af et A.TR. certifikat. Det er vigtigt at understrege, at et A.TR. certifikat, ikke er et oprindelsescertifikat, men er et bevis for, at varerne er i fri omsætning indenfor Toldunionen. Et A.TR. certifikat udstedes efter anmodning fra eksportøren enten af toldmyndighederne i EU eller Tyrkiet. 

Kul og stål varer, samt landbrugsvarer, er ikke omfattet af Toldunionen. For at opnå præferencetoldbehandling af disse varer, skal de have oprindelse i Tyrkiet eller EU. Oprindelsen dokumenteres ved EUR.1, EUR-Med certifikater eller fakturaerklæringer. For disse varer, må der ikke anvendes et A.TR. certifikat.

EUR.1-certifikat skal attesteres af toldvæsenet. Alternativt anvendes fakturaerklæring 1, efter forudgående autorisation fra Told- og Skatteregionen, for sendinger med en samlet værdi over DKK 45.600. For sendinger med en samlet værdi som ikke overstiger DKK 45.600 kan anvendes fakturaerklæring 2. Denne kan anvendes af alle.

Virksomheden kan få tilladelse til at sætte A.TR. stempel i fakturaen. Det kræver, at man ansøger SKAT om dette. Se mere her.

Der kan ansøges om et A.TR. certifikat via Dansk Erhvervs eksportportal, hvor man også har adgang til at ansøge om andre ydelser. F.eks. Oprindelsescertifikat, ATA Carnet og EUR1 certifikat. Hvis du ikke har et login til Dansk Erhvervs eksportportal skal du kontakte vores Carnet- og Certifikatservice.

Nogle kunder bliver også bedt om at indsende en udfyldt Exporter Registry Form, der kun bruges til Tyrkiet. Den pågældende formular findes på Dansk Erhverv. dk under Carnet og Certifikat.

Türkiye-Exporter-Registry-Form

doc

Download

Ekspeditionstid
Alle ansøgninger der er modtaget inden kl. 12:00, bliver behandlet og sendt samme dag eller det kan afhentes efter kl. 14:00 på et af vore kontorer i henholdsvis København, Odense, Aabenraa, Aarhus eller Aalborg. Ved personlig fremmøde er det muligt at få certifikatet underskrevet straks, hvis ansøgningen er korrekt udfyldt.

Carnet & certifikater