Det juridiske tjek

Processen omkring det juridiske tjek

Jurydagen

De nominerede virksomheder bliver inviteret til jurydagen i den sidste del af processen, hvor de skal præsentere netop deres virksomhed eller case. Der er 5 nominerede i hver priskategori, der får denne gyldne chance for at præsentere, men også for at blive stillet uddybende spørgsmål til netop deres virksomhed.

Juryen består af e-handlere, der hver især har en omfattende erfaring med e-handel, og velforberedte til jurydagen sidder de klar med skarpe spørgsmål. Det er på ingen måde tilfældigt, hvem der vinder en e-handelspris. 


Juridisk tjek af finalisterne

Inden jurydagen foretages der et juridisk tjek af de nominerede virksomheders hjemmesider.
Det juridiske tjek vil være begrænset til en undersøgelse af, om der kan konstateres væsentlige mangler eller overtrædelser af lovgivningens krav. Der vil navnlig blive set på: 

  • Om oplysningskravene i e-handelslovens § 7 overholdes. (Dvs. om virksomhedens navn, fysiske adresse, e-postadresse og cvr. nummer oplyses samlet på forsiden eller højst et klik fra forsiden)
  • At permissions til markedsføring lever op til markedsføringslovens krav,
  • Om markedsføringen indeholder åbenbart vildledende oplysninger,
  • Om der er nedsættende omtale af konkurrenter,
  • At der er en privatlivspolitik, og at der tydeligt henvises til privatlivspolitikken, når der indhentes personoplysninger. Det undersøges, om privatlivspolitikken er meget mangelfuld
  • Om eventuelle samtykker til behandling af personoplysninger lever op til kravene til et samtykke
  • Om der indhentes et aktivt samtykke til cookies; om oplysningspligten er opfyldt, og hvorvidt cookiepolitikken er meget mangelfuld
  • Eksistensen af handelsbetingelser, og i givet fald om de er meget mangelfulde
De anvarlige for et juridisk tjek kan bede om at få test log-in til de nomineredes hjemmesider, hvis det er relevant/nødvendigt for at foretage det juridiske tjek. Derudover har facilitator modtaget telefonnumre til de nominerede, så de kan ringe til dem, hvis de har uddybende spørgsmål. Alt i alt munder arbejdet ud i en juridisk vurdering af, hvorvidt virksomheden lever op til lovgivningen.


Hvad bruges det juridiske tjek til?

Resultatet af det juridiske tjek videregives til medlemmerne af juryen, inden jurydagen.
Væsentlige mangler fundet i det juridiske tjek kan få indflydelse på, om virksomheden kan vinde en e-handelspris. 

Efter uddeling af E-handelspriserne den 20. maj 2021 får de nominerede virksomheder tilsendt resultatet af det juridiske tjek. Vi håber, at deltagelsen i konkurrencen om en e-handelspris hermed også får juridisk værdi for de nominerede.

Har du spørgsmål af juridisk karakter er du altid velkommen til at kontakte vores jurist Tina Morell Nielsen på tlf. 7225 5609/60821226 eller tmn@danskerhverv.dk.

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Chefkonsulent