; ;

Jurydagen og juridisk tjek af finalisterne

Jurydagen, den 2. maj 2024 er dagen hvor den store eksamen skal stå. De 5 finalister i hver kategori bliver inviteret ind på Børsen i Slotsholmsgade. Her får de den gyldne mulighed for at præsentere deres virksomhed eller case for de 5-7 jurymedlemmer. Juryen er velforberedt og klar til at stille uddybende spørgsmål til finalisterne.

Juryen består af udvalgte personer fra indstillingsudvalget - hver især med omfattende erfaring indenfor e-handel. Juryen optræder alle kollektivt, og er uafhængige af særinteresser. Det er på ingen måde tilfældigt, hvem der vinder en e-handelspris.

Juridisk tjek af finalisterne

Inden jurydagen foretages der et juridisk tjek af finalisternes websites. Det juridiske tjek vil være begrænset til en undersøgelse af, om der kan konstateres væsentlige mangler eller overtrædelser af lovgivningens oplysningskrav.

Der vil navnlig blive set på:

  • Om oplysningskravene i e-handelslovens § 7 overholdes (dvs. om virksomhedens navn, fysiske adresse, e-postadresse og cvr. nummer oplyses samlet på forsiden eller højst et klik fra forsiden)
  • Om der indhentes et aktivt samtykke til cookies og om oplysningspligten i det væsentlige er opfyldt, herunder hvorvidt cookiepolitikken er meget mangelfuld
  • At permissions til markedsføring lever op til kravene i markedsføringslovens § 10, stk. 1 og 2.
  • Om markedsføringen indeholder åbenbart vildledende oplysninger, herunder åbenbart vildledende ”grønne påstande”, hvor det er en del af kriterierne for at vinde en pris.
  • At der er en privatlivspolitik, og at der tydeligt henvises til privatlivspolitikken, når der indhentes/kunden afgiver personoplysninger. Det undersøges, om privatlivspolitikken er meget mangelfuld
  • Om der er handelsbetingelser, og i givet fald om de er meget mangelfulde (oplysning om fortrydelsesret, standardfortrydelsesformularen, og andre oplysninger, som man har pligt til at give efter forbrugeraftaleloven)
  • evt. andet at bemærke

De ansvarlige for et det juridiske tjek kan bede om at få test log-in til finalisternes websites, hvis det er nødvendigt for at foretage det juridiske tjek. Derudover har facilitator modtaget telefonnumre til finalisterne, så de kan ringe til dem, hvis de har uddybende spørgsmål. Alt i alt munder arbejdet ud i en juridisk vurdering af, hvorvidt virksomheden lever op til lovgivningen.

Hvad bruges det juridiske tjek til?
Resultatet af det juridiske tjek videregives til medlemmerne af juryen, inden jurydagen.
Væsentlige mangler fundet i det juridiske tjek kan få indflydelse på, om virksomheden kan vinde en e-handelspris.

Efter uddeling af E-handelspriserne den 30. maj 2024 får finalisterne tilsendt resultatet af det juridiske tjek. Vi håber, at deltagelsen i konkurrencen om en e-handelspris hermed også får juridisk værdi for de nominerede.

Har du spørgsmål af juridisk karakter er du altid velkommen til at kontakte vores jurist Tina Morell Nielsen.

⇐ Til overblikket over E-handelsprisen

Kontakt

Digital Handel

Tina Morell

Konsulent