; ;

Kulturel og kreativ handlekraft

Dansk Erhverv præsenterer 18 initiativer, der skal styrke kulturforretningen i Danmark

Dansk Erhverv er et kulturelt kraftcenter, der samler store dele af kulturlivet, de kreative erhverv, landets medievirksomheder og mange kulturforeninger. Til sammen udgør de et betydeligt og værdifuldt aktiv for Danmark, der både skaber sammenhængskraft og bidrager til samfundsøkonomien.

Derfor har Dansk Erhverv længe talt for, at vi skal se på kulturen som et vigtigt erhverv. Og i lighed med andre erhverv er det centralt at styrke områdets rammevilkår.

På tværs af de fire områder har Dansk Erhverv samlet 18 initiativer, der skal styrke kulturforretningen og bidrage til vækst og udvikling blandt landets mange dygtige kulturvirksomheder og kreative erhverv.

Kulturens Kinderæg: Tre gevinster i én
De kulturelle og kreative erhverv er stor en gevinst i sig selv. Om det er fysiske eller digitale oplevelser, er de med til at forme den fælles sammenhængskraft. Samtidig bidrager de til samfundsøkonomien med betydelig omsætning og beskæftigelse.

De mange, dygtige kulturvirksomheder giver samtidig omsætningsgrundlag for en lang række øvrige erhverv. Landets kulturoplevelsestilbud er vigtige led i turismens værdikæde og for livescener, boghandlerne, biograferne og de digitale medie-platforme ville der ikke være meget at bygge på uden musik, bøger, film og computerspil.

Endelig har de kulturelle og kreative erhverv mulighed for at bidrage til de store og nødvendige samfundsomstillinger. En ny sikkerhedspolitisk situation med krig i Europa, behov for mere grøn omstilling, en brændende platform under vores velfærdssamfund som følge af den demografiske udfordring og en digital udvikling af såvel samfund som tilværelse, er blandt disse udfordringer.

Derfor tror vi i Dansk Erhverv på, at de kulturelle og kreative virksomheder har potentiale til mere, og med styrkede rammevilkår kan skabe vækst og udvikling for sig selv og andre erhverv, og komme med svar og løsninger til tidens store samfundsudfordringer.

18 initiativer der skal styrke kulturforretningen
Samlet udgør kulturlivet, de kreative erhverv, landets medievirksomheder og forenings-aktører et stærkt fundament for kulturel og kreativ handlekraft. For at svare samtidens udfordringer og indfri områdets potentialer foreslår Dansk Erhverv derfor følgende initiativer, der kan bidrage til at styrke den kulturelle og kreative handlekraft:

Kulturel og kreativ handlekraft

pdf

Download

Læs mere om Dansk Erhvervs indsatser og arbejde for at styrke kulturvirksomhederne og de kreative erhverv

Kontakt

Turisme, oplevelse & kultur

Michael Folmer Wessman

Chefkonsulent
Finans, Medier & Kreative Erhverv

Ulla Rønberg

Chefkonsulent
Medarbejderprofil
Sundhed, velfærd & oplevelse

Tony Bech

Branchedirektør
Medarbejderprofil