Gemt

Detailhandelsbutikkerne forsvinder fortsat

Detailhandlen har oplevet store udfordringer siden finanskrisen, og antallet af detailhandelsbutikker er faldet drastisk. Internethandlen er kommet for at blive, og teknologi og digitale forbrugervaner baner vej for nye forretningsmodeller, værdikæder og udenlandske konkurrenter. Butiksdøden fortsatte i 2018, selvom det fra 2015 til 2017 så ud til, at udviklingen var ved at stagnere. Selvom mange lokalsamfund oplever, at butikkerne lukker, er udviklingen også et udtryk for en omstilling til større varehuse i detailhandlen.

Analyse

MARTS 2020

Stadig flere detailhandelsbutikker drejer nøglen om
Detailhandlen har oplevet store udfordringer siden finanskrisen, og antallet af detailhandelsbutikker er faldet drastisk. Internethandlen er kommet for at blive, og teknologi og digitale forbrugervaner baner vej for nye forretningsmodeller, værdikæder og udenlandske konkurrenter. Butiksdøden fortsatte i 2018, selvom det fra 2015 til 2017 så ud til, at udviklingen var ved at stagnere. Selvom mange lokalsamfund oplever, at butikkerne lukker, er udviklingen også et udtryk for en omstilling til større varehuse i detailhandlen.

Vi har analyseret data fra Danmarks Statistik om antallet af arbejdssteder i detailhandlen og konkluderer følgende:

  • Antallet af arbejdssteder er faldet med 3.600 fra 2008 til 2018, svarende til et fald på 1,3 pct. pr. år i gennemsnit, ifølge nyeste tal fra Danmarks Statistik.
  • Samtidigt er antallet af beskæftigede i branchen dog steget, og siden 2014 har der været meget høj vækst i antallet af beskæftigede. Det kan altså være et udtryk for en omstilling til færre, men større butikker.
  • Der er stor variation i udviklingen af antal detail-arbejdssteder på tværs af kommunerne. Der har kun været fremgang i antallet af arbejdssteder i detail-handlen i 7 ud af landets 98 kommuner siden 2008.
  • Der har været en positiv korrelation mellem udviklingen i antallet af detail-arbejdssteder og antallet af indbyggere i kommunerne i perioden 2008 til 2018.

Færre arbejdssteder i detail
Mens det i 2017 så ud til, at udviklingen i antallet af arbejdssteder i detailhandlen var ved at
stagnere, faldt antallet med 1,5 pct. fra 2017 til 2018, og udviklingen fortsætter dermed nedad. Antallet af detailarbejdssteder er faldet over de seneste 10 år, med undtagelse af i 2016, hvor det steg en smule. Antallet af arbejdssteder i detailhandlen er faldet med knap 13 pct. fra 2008 til 2018, svarende til et fald på 1,3 pct. pr. år i gennemsnit. Det betyder, at der i 2018 var knap 25.000 detail-arbejdssteder i Danmark, hvilket er 3.600 færre end i 2008.

Udvikling i antallet af butikker i Danmark

pdf

Download

Kontakt