; ;
Gemt

Ulovlig streaming og download i Danmark i 2020

Danskernes brug af online streamingtjenester har aldrig været større. Senest har man set en øget efterspørgsel på download og streaming af digitalt indhold i forbindelse med nedlukningen af Danmark under coronakrisen. Udbuddet af lovlige streaming- og downloadtjenester bliver tilsvarende stadig større med et stigende antal udbydere af film, tv-serier, musik og bøger. Selvom danskerne i høj grad gør brug af de mange lovlige streamingtjenester, bliver der i stort omfang stadig streamet og downloadet digitalt indhold på ulovlig vis i Danmark. Det udgør et stort indtægtstab for danske kunstnere og producenter.

Analyse

MAJ 2020

12 pct. af danskerne har downloadet eller streamet ulovligt indenfor det seneste år
Danskerne foretager stadig ulovlig streaming og download i stort omfang. Hver ottende dansker har således downloadet eller streamet ulovligt indenfor det seneste år. Det viser, at der i Danmark fortsat er et betydeligt ulovligt forbrug af digitalt indhold på nettet. Det er særligt danskere under 30 år, som streamer og downloader ulovligt. Der er således 41 pct. af de 18-29-årige, som har downloadet eller streamet ulovligt indenfor de seneste 12 måneder. I Dansk Erhvervs analyse fra 2018 var det tilsvarende tal 28 pct., hvilket tyder på en vækst i ulovligt forbrug blandt de yngste, voksne danskere.

Hver tredje dansker har på et tidspunkt downloadet eller streamet ulovligt
Hvor 12 pct. af danskerne har streamet eller downloadet ulovligt inden for de seneste 12 måneder, viser figuren nedenfor, at 34 pct. af danskerne på et tidspunkt har prøvet at forbruge streame eller downloade ulovligt. Det er mere udbredt blandt danskerne at have downloadet ulovligt i forhold til at have streamet ulovligt.

Ulovlige tjenester med film og serier topper
Film, serier og lignende er klart den mest efterspurgte kategori, når danskerne streamer og downloader ulovligt på nettet. 85 pct. af de danskere, som ulovligt har downloadet eller streamet indhold på nettet i løbet af de seneste 12 måneder, har set film, serier eller lignende. Det var det samme billede, der tegnede sig i 2018, hvor den tilsvarende andel lå på 81 pct.

Hver tredje dansker tager ikke klar afstand fra ulovlig streaming og download af digitalt indhold
Danskerne fortsætter ufortrødent med at streame og downloade ulovligt på nettet og det kan skyldes, at de i vid udstrækning mener, at ulovlig streaming og download er i orden. Undersøgelsen viser, at hver tiende dansker stadig synes, at det er i orden at streame eller downloade ulovligt, mens hver femte dansker ikke har en klar holdning til spørgsmålet. Når en tredjedel af danskerne ikke tager klart afstand fra ulovligt brug af digitalt indhold på nettet, kan det bidrage til at forklare, hvorfor så mange danskere stadig bryder loven på nettet.

Danskerne ser mildere på ulovlig streaming og download end andre former for tyveri og snyd
Færre danskere synes, at ulovlig streaming og download af digitalt indhold er uacceptabelt i forhold til andre former for tyveri og misbrug, f.eks. at stjæle slik i et supermarked eller rejse med toget uden billet. Det er ligeledes værd at bemærke, at de yngre generationer ser mildere på såvel ulovlig streaming som ulovlig download af digitalt indhold på nettet sammenlignet med de ældre generationer. 45 pct. i aldersgruppen 18-29 år mener således, at ulovlig streaming i høj eller nogen grad er uacceptabelt, mens det tilsvarende tal for alle danskere er 69 pct.

Danskerne ønsker mere information om lovlige og ulovlige sider på nettet
Internettet svømmer over med forskellige tilbud, pop-up vinduer og hjemmesider, der tilbyder brugerne det indhold, de efterspørger. Det kan gøre det svært at vurdere, hvilke hjemmesider, der er lovlige, og hvilke der er ulovlige. 41 pct. af danskerne efterspørger således mere information og vejledning om, hvordan man vurderer lovligheden af en hjemmeside, der tilbyder digitalt indhold. Efterspørgslen efter viden på området er jævnt fordelt på de fem aldersgrupper – inklusiv de unge, som er storforbrugere af ulovligt indhold på nettet.

 

 

Ulovlig streaming og download i Danmark i 2020

pdf

Download