Gemt

Coronakrisens konsekvenser i detailhandlen

Coronakrisen påvirker danskernes adfærd og økonomiske beslutninger. Samtidig har politikere og myndigheder besluttet og udrullet restriktioner, der mindsker smittespredningen for at undgå overbelastning af sundhedsvæsenet. Tiltagene virker efter hensigten, men nedlukningen og adfærdsændringerne har allerede haft store negative følgevirkninger for dansk erhvervsliv, herunder i særdeleshed detailhandlen.

Analyse

Maj 2020

Coronakrisen påvirker danskernes adfærd og økonomiske beslutninger. Samtidig har politikere og myndigheder besluttet og udrullet restriktioner, der mindsker smittespredningen for at undgå overbelastning af sundhedsvæsenet. Tiltagene virker efter hensigten, men nedlukningen og adfærdsændringerne har allerede haft store negative følgevirkninger for dansk erhvervsliv, herunder i særdeleshed detailhandlen. Denne analyse giver indblik i, hvor hårdt corona-krisen har ramt detailhandlen og belyser potentialet i at normalisere detailhandlen i hurtigst - og videst muligt omfang.

Coronakrisen har ramt detailhandlen hårdt
Detailhandlen samlet set er hårdt medtaget, men der er ikke grundlag for at skære alle detailvirksomheder over én kam; de har klaret krisen meget forskelligt. Der skete i marts måned et historisk stort fald i detailsalget på 2,1 pct. Hovedparten af detailvirksomheder har oplevet fald i omsætningen, men især virksomheder, som ikke handler med dagligvarer, står i en vanskelig situation.

Markant forskel på fødevarer og anden detailhandel
Salget af fødevarer og andre dagligvarer er samlet set vokset med 1,4 pct. i marts, mens salget af beklædning mv. faldt 26,7 pct., og salget af andre forbrugsvarer faldt med én pct. Hele 70 pct. af virksomheder, der handler med fødevarer mv., vurderer, at corona-situationen har skabt større omsætning i den seneste måned, mens kun hver tiende vurderer, at den har skabt mindre omsætning. For anden detailhandel er billedet omvendt; 22 pct. vurderer, at corona-situationen har skabt større omsætning, mens 65 pct. vurderer, at den har skabt mindre omsætning.

Tvangslukkede butikker er hårdest ramt, men de andre går ikke fri
Næsten hver fjerde detailhandelsvirksomhed har fået påbud om at lukke deres fysiske butik(ker), og her er omsætningstabet i sagens natur stort. Krisen har imidlertid også ramt hårdt hos de detailvirksomheder, som ikke er tvunget til at holde lukket. Der er altså ikke tegn på, at forbruget hos de nedlukkede virksomheder blot er flyttet over til de konkurrenter, som fortsat holder åbent. Det peger i retning af, at Finansministeriet i deres seneste vurdering af corona-krisens konsekvenser i detailhandlen undervurderer omsætningsfaldet i detailhandlen. Coronakrisens konsekvenser i detailhandlen / Dansk Erhverv • maj 2020 2

Stort økonomisk potentiale i at normalisere detailhandlen
Detailhandlen står for en kvart million job1, branchen er særligt hårdt ramt, har høj risiko for konkurser og et omfangsrigt træk på hjælpepakkerne. Det peger i retning af et betydeligt potentiale i hurtigst og i videst muligt omfang at normalisere forholdene i detailhandlen. Fortsætter den nuværende situation, risikerer knap 2.500 detailvirksomheder at måtte lukke. Disse virksomheder beskæftiger knap 27.500 personer, svarende til cirka 15.000 fuldtidsbeskæftigede.

Coronakrisen konsekvenser i detailhandlen

pdf

Download

Finansministeriet undervurderer krisen i detail

pdf

Download

Økonomisk potentiale i genåbning af detailhandlen

pdf

Download