; ;
Gemt

Det er besværligt for danske iværksættere at tilbyde medarbejderaktier

52 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer med medarbejdere ansat vil gerne tilbyde medarbejderaktier, men gør det ikke i dag. For næsten hver tredje skyldes det, at det er for besværligt at komme i gang og hver femte ved ikke, hvordan de skal komme i gang.

Analyse

APRIL 2021

Nye, mindre virksomheder kan have svært ved at konkurrere på løn. I Dansk Erhvervs iværksætterundersøgelse angiver 39 pct. af iværksætterne, at rekruttering af medarbejdere med de rette kvalifikationer er en barriere for vækst af deres virksomhed. Medarbejderaktier kan give nye, mindre virksomheder bedre mulighed for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Dansk Erhverv har på den baggrund undersøgt iværksætternes holdning til- og brug af medarbejderaktier.

Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer vil gerne benytte medarbejderaktier
Undersøgelsen viser, at 28 pct. af Dansk Erhvervs iværksættermedlemmer med medarbejdere ansat benytter medarbejderaktier som en del af deres aflønning af medarbejdere. Det gælder især for virksomheder stiftet før 2019, hvilket tyder på, at det bliver et mere attraktivt redskab, når iværksætterne har eksisteret i et par år. Mere end halvdelen af iværksætterne benytter ikke medarbejderaktier, men er positive over for det.

Næsten hver tredje synes, at det er for besværligt at komme i gang med et program for medarbejderaktier
Når vi spørger de iværksættere, der ikke benytter medarbejderaktier, men som er positive over for det, svarer næsten hver tredje, at en af årsagerne er, at det er for besværligt at komme i gang. Hver femte svarer, at de ikke ved, hvordan de skal komme i gang. 

Det er besværligt for danske iværksættere at tilbyde medarbejderaktier

pdf

Download

Kontakt

Erhvervspolitik & Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Seniorøkonom