; ;
Gemt

Kommunerne konkurrenceudsætter mindre – uanset borgmesterens partifarve

Siden kommunalvalget i 2017 er det gået nedad for graden af konkurrenceudsættelse i flere danske kommuner. Det gælder for 61 ud af landets 98 kommuner i perioden 2017-2019. I 30 af disse kommuner er borgmesterens partifarve blå. Dermed lider private udbydere under, at færre kommunale arbejdsopgaver konkurrenceudsættes, uanset borgmesterens partifarve.

Analyse

JANUAR 2021

Hvert år opgør Indenrigs- og Boligministeriet graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne ved nøgletallet ”Indikator for konkurrenceudsættelse”, IKU. IKU udtrykker andelen af kommunens opgaver, der faktisk kommer i udbud blandt private og offentlige aktører i forhold til kommunens samlede udbudsegnede opgaver. 

Graden af konkurrenceudsættelse i kommunerne er i gennemsnit faldet fra 27,1 pct. i 2017 til 26,5 pct. i 2019. Der er dog stor variation i udviklingen på tværs af kommuner. For hele 61 af landets 98 kommuner gælder det dog, at graden af konkurrenceudsættelse er faldet, og at det dermed er blevet sværere for private aktører at få lov at byde på opgaver i kommunen. Kommunerne, som har mindsket graden af konkurrenceudsættelse, fordeler sig ligeligt mellem røde og blå kommuner.

Fald i graden af konkurrenceudsættelse siden 2017 – for både røde og blå kommuner
Samlet set er der for kommunerne sket et fald i indikatoren for konkurrenceudsættelse siden kommunalvalget i 2017. 61 ud af landets 98 kommuner har i 2019 en lavere IKU end de havde i 2017. I gennemsnit er faldet på 0,6 pct. point fra 27,1 pct. i 2017 til 26,5 pct. i 2019.

Stigninger i graden af konkurrenceudsættelse sker primært i røde kommuner
35 af landets 98 kommuner har øget graden af konkurrenceudsættelse siden 2017. Blandt disse er 18 røde kommuner og 14 blå kommuner. De resterende tre kommuner, som har øget graden af konkurrenceudsættelse, ligger uden for blokinddelingen. Dermed har 38 pct. af de røde kommuner øget graden af konkurrenceudsættelse, mens dette kun gør sig gældende for 31 pct. af blå kommuner.

 

Kommunerne konkurrenceudsætter mindre – uanset borgmesterens partifarve

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil