; ;
Gemt

Kommunernes indkøb spiller en afgørende rolle for Danmarks samlede klimamål

Danmark har et ambitiøst klimamål om 70 pct. reduktion af CO2-udledning i 2030. Dansk Erhvervs kommunaldirektørundersøgelse viser, at kommunaldirektørerne ser offentlig-privat samarbejde som nødvendigt for at indfri såvel kommunernes som statens fastsatte CO2-reduktionsmål i 2030.

Analyse

APRIL 2021

Klimarådet dumpede i februar Regeringens foreløbige klimakurs med argumentet om, at planen var ukonkret og manglede handling. Der mangler fortsat svar på, hvordan Regeringen vil opnå de resterende 2/3 af reduktionsbehovet mod de 70 pct. Kommunerne spiller en nøglerolle i statens ambition om at nå reduktionsmålet og dermed den grønne omstilling, som Danmark står overfor. I 2018 udledte de danske kommuner i gennemsnit 440.000 ton CO2. Kommunerne står samtidig for 30 pct. af de samlede offentlige indkøb på 380 mia. kr., og er derfor i stand til at drive den grønne omstilling i samarbejde med private leverandører.

Behov for offentlig-privat samarbejde for at nå reduktionsmål
En undersøgelse foretaget af Dansk Erhverv blandt de danske kommunaldirektører viser en bred anerkendelse af behovet for samarbejde med private virksomheder i den grønne omstilling. Blandt de kommuner med fastsatte reduktionsmål mener næsten alle kommunaldirektører (96 pct.), at der er brug for samarbejde med private virksomheder for at nå kommunens reduktionsmål. Deri ligger blandt andet en anerkendelse af private virksomheders innovationskraft og fokus på grønne løsninger, som kan hjælpe kommunerne i mål. Det kan både være i den direkte leverance af velfærdsydelser, men også som eksterne konsulenter, der kan anvise nye, grønnere måder at gøre tingene på.

Kommunernes indkøb bør understøtte nationale reduktionsmål
Kommunaldirektørerne mener desuden, at de kommunale indkøb bør understøtte det nationale 70 pct. reduktionsmål. 95 pct. af kommunaldirektørerne mener, at kommunernes indkøb skal understøtte det national reduktionsmål på 70 pct. Med kommunale indkøb for ca. 110 mia. kr. årligt kan kommunerne være med til at drive den grønne omstilling ved at stille grønne krav til private leverandører. Dette kan føre til løsninger, der kan være med til at indfri det resterende reduktionsbehov i Regeringens klimaplan.

Kommunernes indkøb spiller en afgørende rolle for Danmarks samlede klimamål

pdf

Download

Kontakt

Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Branchedirektør for OPS
Medarbejderprofil