Gemt

Sektoren for persontransport er fortsat presset på likviditeten

Selvom flere brancher begynder at opleve en normalisering efter coronakrisen, er sektoren for persontransport fortsat presset på likviditeten og omsætningen. 46 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer med persontransport er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021, hvilket er markant flere, end når vi kigger på tværs af alle brancher. Virksomhederne forventer, at en normalisering af omsætningen i branchen har lange udsigter.

Analyse

Juli 2021

Mange danske virksomheder har været udfordret af coronakrisen og nedlukningen af store dele af samfundet. Men i takt med, at samfundet genåbner mere og mere, ses en generel normalisering på tværs af flere brancher. Denne normalisering sker dog ikke i lige så høj grad for virksomheder i sektoren for persontransport. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at genopretning af omsætningen i sektoren har lange udsigter.

Virksomheder med persontransport er presset på likviditeten
Knap halvdelen (46 pct.) af Dansk Erhvervs medlemmer med persontransport vurderer, at de er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021. Virksomhederne med persontransport omfatter bl.a. lufthavne, turistbusser og taxikørsel. Til sammenligning svarer markant færre blandt virksomheder i alle brancher i undersøgelsen (14 pct.), at de er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021.

Vi har spurgt de virksomheder, som er i risiko for at løbe tør for likviditet i løbet af 2021, hvad deres likviditetsproblemer skyldes. 94 pct. af virksomhederne med persontransport peger på, at likviditetsproblemerne kan tilskrives manglende omsætning fx pga. restriktioner og kundernes ændrede adfærd. De er derudover også pressede af at skulle betale deres faste omkostninger (72 pct.) og at betale normal og udskudt skat, fx moms (39 pct.)

Lange udsigter til genopretning af omsætningen
68 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer i sektoren for persontransport forventer en lavere omsætning i 2. kvartal 2021, end de ville have haft i en situation uden corona. Ingen af disse virksomheder forventer en normalisering af omsætningen i 2021. 56 pct. forventer normalisering i 2022, mens 44 pct. tidligst forventer en normalisering i 2023. Det tyder altså på, at genopretningen af omsætningen i sektoren for persontransport fortsat har lange udsigter.

Sektoren for persontransport er fortsat presset på likviditeten

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Christine Sinkjær-Rasmussen

Økonom