Gemt

Fire ud af ti danskere ønsker flere penge til de danske veje

Danskerne bruger en betydelig del af deres tid på at pendle til og fra arbejde. Danske beskæftigede bruger i gennemsnit 52 min. på at transportere sig til og fra arbejde. Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt danskernes holdning til det danske vejnet og prioritering af infrastrukturprojekter. Analysen viser, at danskerne ønsker, at politikerne prioriterer flere penge til det danske vejnet på bekostning af anden infrastruktur.

Analyse

APRIL 2021

Næsten halvdelen af danskerne ønsker flere penge til vejnettet
Danskerne pendler i stor stil til og fra arbejde i bil. Det kan ses på det danske vejnet, hvor der siden 2010 er kommet knap 20 pct. flere personbiler på vejene. Dansk Erhverv har i den forbindelse undersøgt danskernes holdning til det danske vejnet, og hvorvidt de ønsker flere eller færre penge til det samlede danske vejnet.

Analysen viser, at fire ud af ti danskere ønsker flere penge prioriteret til forbedringer af det danske vejnet. 43 pct. af danskerne er tilfredse med det nuværende niveau, hvorimod kun 6 pct. af danskerne ønsker færre penge allokeret til forbedringer af vejnettet. Der er væsentlige demografiske forskelle; det er særligt mænd, aldersgruppen +40 og de jyske landsdele, der er mere tilbøjelige til at ville prioritere flere penge til de danske veje.

Hvis danskerne skulle fordele 100 mia. kr. til forskellige infrastrukturprojekter, ville de bruge 54 mia. kr. på vejnettet
Danskerne er ligeledes blevet spurgt ind til, hvordan de ville forvalte 100 mia. kr. til enten forbedringer af vejnettet eller forbedringer af andet infrastruktur som tog, fly eller færge. Danskerne prioriterer samlet set forbedringer af vejnettet lidt højere end forbedringer af øvrig infrastruktur. I gennemsnit vil danskerne bruge 54 mia. kr. på forbedringer af vejnettet. Særligt de jyske landsdele prioriterer vejnettet over andre infrastrukturprojekter.

Fire ud af ti danskere ønsker flere penge til de danske veje

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Transport

Jesper Højte Stenbæk

Fagchef for transport og infrastruktur
Medarbejderprofil