Gemt

Hjemtagning reducerer konkurrencen om offentlige opgaver

De seneste tal for konkurrenceudsættelsen af offentlige opgaver viser, at der et sket et fald fra 2018 til 2019. Det skyldes delvist hjemtagning af opgaver. Dansk Erhverv har derfor undersøgt, hvor mange opgaver der i dag hjemtages og med hvilken begrundelse. Undersøgelsen viser, at virksomheder, der sælger til det offentlige, i gennemsnit har fået hjemtaget to opgaver i løbet af de seneste tre år. Hjemtagning sker oftest med begrundelsen om, at det offentlige kan levere ydelsen bedre og billigere selv. Men kun i én ud af 50 hjemtagningssager har kommunen bevist dette ved at vinde opgaven med et kontrolbud.

Analyse

MAJ 2021

Den offentlige sektor køber hvert år varer og serviceydelser for godt 380 mia. kr. Konkurrence om offentlige opgaver, hvor private aktører får mulighed for at byde ind, er med til at sikre innovative løsninger, der bl.a. kan bidrage til at sætte fart på den grønne omstilling og øge kvaliteten i den offentlige service. I 2019 konkurrenceudsatte den offentlige sektor 25,1 pct. af de opgaver, som er mulige at konkurrenceudsætte. Det er lavere end i 2018, hvor 25,5 pct. blev konkurrenceudsat. Det svarer til, at det offentlige har konkurrenceudsat opgaver for ca. 800 mio. kr. mindre i 2019 end i 2018.

Én af årsagerne til denne udvikling er, at det offentlige hjemtager opgaver, som tidligere blev løst af en privat aktør. Der eksisterer ikke på nuværende tidspunkt et samlet, offentligt tilgængeligt overblik over hjemtagningen af offentlige opgaver. Derfor har Dansk Erhverv undersøgt omfanget af hjemtagning af offentlige opgaver, ligesom vi også har kigget på årsagerne hertil.

Hver tredje virksomhed, som sælger til det offentlige, har fået hjemtaget opgaver i løbet af de seneste tre år
I en medlemsundersøgelse fra november 2020 svarer 29 pct. af virksomhederne, som har salg til det offentlige, at de har fået hjemtaget én eller flere opgaver i løbet af de seneste tre år. I gennemsnit har alle virksomheder, der sælger til det offentlige, fået hjemtaget ca. to opgaver over de seneste tre år. Det svarer til, at de virksomheder, der har oplevet hjemtagning, er helt oppe på seks hjemtagninger i gennemsnit over de seneste tre år.

31 pct. oplever hjemtagning af opgaver som et stigende problem
Overordnet set oplever 31 pct. af virksomhederne, at det offentlige oftere hjemtager opgaver i dag sammenlignet med for tre år siden. 28 pct. svarer, at de ikke mener, at omfanget er steget. Rådgivningsbranchen er den branche, som i størst omfang oplever en stigende konkurrenceudsættelse. Her angiver hele 51 pct. af virksomheder, at antallet af hjemtagninger er steget, mens kun 22 pct. angiver, at de ikke mener, at omfanget er steget. Det stemmer fint overens med den nuværende socialdemokratiske regerings fokus på at spare på det offentlige indkøb af eksterne konsulenter

Det offentlige hjemtager opgaver uden at vinde kontrolbud
43 pct. af de hjemtagninger, som i dag løses af det offentlige selv, blev ifølge virksomhederne begrundet med, at det offentlige kunne løse opgaven billigere selv. Det tilsvarende tal for bedre er 19 pct. Sammenlagt har 51 pct. af virksomhederne angivet, at det offentlige brugte begrundelsen om bedre eller billigere, da de hjemtog opgaven. Stort set ingen af opgaverne blev hjemtaget som følge af utilfredshed med den leverede kvalitet eller brud på kontraktuelle vilkår.

Hjemtagning reducerer konkurrencen om offentlige opgaver

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker
Offentlig-privat samarbejde

Morten Jung

Markedschef
Medarbejderprofil