; ;
Gemt

Coronakrisen fylder ét år – sådan er danskernes job blevet ramt

Den 11. marts 2021 fylder nedlukningen af Danmark ét år og i den anledning har Dansk Erhverv undersøgt, hvordan beskæftigelsen har klaret sig. Jobtabet er siden februar 2020 blevet reduceret i store dele af landet, men krisen har ramt økonomien skævt. Særligt oplevelseserhvervene er hårdt ramt og det ses i de kommunale beskæftigelsestal.

Analyse

Marts 2021

Jobtabet er blevet reduceret – men fornyet modvind op til årsskiftet
Fuldtidsbeskæftigelsen er samlet set faldet med 9.700 personer i perioden fra februar til december 2020. Det dækker over, at fuldtidsbeskæftigelsen faldt med hele 56.500 personer fra februar til april sidste år, mens der i perioden fra april til december har været en fremgang på 46.800 personer. Dog med det klare forbehold, at de foreløbige tal for december viser, at fremgangen i beskæftigelsen er bremset op.

Ser vi alene på den private beskæftigelse, har der været et jobtab på 26.200 personer i perioden fra februar til december. Det dækker over, at den private beskæftigelse faldt med hele 50.800 i perioden fra februar til april og siden er steget med 24.600 personer frem mod december.

Beskæftigelsen er faldet i 65 af landets 98 kommuner
Selv om jobtabet samlet set er blevet reduceret siden april, gælder det desværre ikke over hele landet. I 14 af landets 98 kommuner er beskæftigelsen således ikke steget siden april. Det gælder særligt i Tårnby og Gladsaxe kommune, hvor jobtabet blot er blevet udbygget med hhv. 3.800 og 1.000 personer. Men også  Kolding, Albertslund, Gentofte og Sønderborg er hægtet af arbejdsmarkedets genopretning siden april.

Ser vi samlet på udviklingen i beskæftigelsen i perioden februar til december, så har der været et jobtab i 65 af landets kommuner. Det betyder dog også, at hele 33 kommuner nu har en beskæftigelse, der enten er på niveau eller højere, end før coronakrisen ramte. Det er selvsagt bemærkelsesværdigt og viser med al tydelighed, at coronakrisen har ramt landet enormt skævt.

Coronakrisen fylder ét år - sådan er danskernes job blevet ramt

pdf

Download

Kontakt

Politik og Analyse

Tore Stramer

Cheføkonom
Medarbejderprofil