; ;
Gemt

Grøn offentlig efterspørgsel er nøglen til grøn omstilling

Danmark har bundet sig til det ambitiøse 70 pct. reduktionsmål inden 2030, og den grønne omstilling er i gang. Tal fra Dansk Erhvervs medlemmer viser, at tre ud af fire virksomheder, som forventer en stigende efterspørgsel efter grønne produkter, allerede i dag er i gang med at omstille deres virksomhed. Det understreger, at markedsmekanismerne virker – grøn efterspørgsel giver grønne produkter og services. Den offentlige sektor spiller en hovedrolle i at stimulere den grønne efterspørgsel; der købes hvert år ind for ca. 380 mia. kr. Tal fra Dansk Erhverv og KFST viser, at den offentlige sektor ikke endnu udnytter det fulde potentiale i grønne indkøb.

Analyse

MAJ 2021

Virksomheder er i gang med at omstille sig
Den grønne omstilling i Danmark skal have et markant løft, hvis 70 pct. reduktionsmålsætningen skal nås i 2030. Hvis det skal lykkes, er der brug for, at både private forbrugere, virksomheder og den offentlige sektor efterspørger grønne løsninger. Denne analyse viser, at virksomheder, som forventer en stigende grøn efterspørgsel frem mod 2025, har langt større fokus på grøn omstilling af produkter og serviceydelser end de virksomheder, som ikke oplever en stigende efterspørgsel. Det indikerer meget tydeligt, at markedsmekanismerne virker; virksomheder arbejder hele tiden på at justere deres udbud til den aktuelle efterspørgsel.

Den offentlige sektors indkøb spiller en nøglerolle
Hvert år køber den offentlige sektor varer og serviceydelser for lige knap 380 mia. kr. Det svarer til ca. 17 pct. af det danske BNP. Derfor spiller den offentlige sektors efterspørgsel efter grønne produkter og services naturligt en stor rolle i Danmarks kamp for at komme i mål med 70 pct. reduktion i 2030. Som nævnt har denne analyse vist, at grøn efterspørgsel giver virksomheder incitament til at udvikle grønne produkter og services.

Uudnyttet potentiale i den grønne offentlige efterspørgsel
Dansk Erhverv har undersøgt 62 udbud i perioden ’19-’20 for at undersøge den offentlige efterspørgsel efter grønne løsninger. Vi kiggede mere præcist efter, hvor mange udbud der nævnte grønne mindstekrav og hvor mange der nævnte grønne hensyn som et konkurrenceparameter for at vinde opgaven. Forskning på området har tidligere vist, at det særligt er konkurrenceparametre, der giver grønne innovative løsninger. Dansk Erhvervs analyse viste, at kun 13 pct. af de undersøgte udbud brugte grønne hensyn som konkurrenceparametre. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen når frem til nogenlunde samme konklusion i deres seneste udgivelse ”Status for offentlig konkurrence 2020”.

Grøn offentlig efterspørgsel er nøglen til grøn omstilling

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning, Rekruttering & Finans; Medier & Kreative Erhverv

Louise Riisgaard

Branchedirektør
Medarbejderprofil