; ;
Gemt

Klimarapportering skaber værdi for virksomhederne

Mere end halvdelen af Dansk Erhvervs medlemmer forventer en stigende efterspørgsel efter grønne løsninger frem mod 2025. Mange virksomheder oplever allerede værdien af klimarapportering på trods af, at der endnu ikke er etableret en ensartet måde at opgøre det på. På den baggrund har Dansk Erhverv undersøgt, hvilke fordele virksomheder oplever ved klimarapportering i dag. På trods af de manglende fælles standarder, viser analysen, at klimarapportering allerede i dag skaber værdi ved markedsføring af produkter og serviceydelser og i virksomhedens generelle kommunikation.

Analyse

MAJ 2021

Behov for et ensartet og transparent klimarapporteringssprog
Den grønne omstilling er i fuld gang, og det gælder ikke mindst for de danske virksomheder. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer forventer hhv. 71 pct. og 59 pct. øget efterspørgsel efter grønne produkter og serviceydelser frem mod 2025. Klimarapportering er et centralt værktøj til at dokumentere virksomheders arbejde med grøn omstilling. EU-Kommissionen lancerede den 21. april 2021 Taxonomy Climate Delegated Act. Den skal sikre ensartethed og transparens i virksomhedernes klimarapportering, så flere investeringer går til virksomheder, som kan dokumentere, at de lever op til EU’s klimamål. Lige nu gælder det fortsat, at der ikke er et fælles klimasprog og rapporteringssystem for danske virksomheder.

Klimarapportering skaber stor værdi for virksomheder i dag
På trods af et manglende fælles sprog for klimarapportering, viser analysen, at det skaber værdi for de virksomheder, som rapporterer deres performance på de vigtigste klimaindikatorer. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer, som rapporterer på klima, oplever mere end halvdelen (57 pct.), at klimarapportering giver værdi ved markedsføring af nye produkter/serviceydelser. Ligeledes oplever 53 pct. af virksomhederne, at det er en fordel i den generelle virksomhedskommunikation. Desuden nævner mere end hver tredje virksomhed, at klimarapportering er en fordel i dialogen med offentlige indkøbere (36 pct.) og større private kunder (37 pct.). 

Hver fjerde virksomhed foretager klimarapportering i dag
Det er langt fra alle virksomheder, som rapporterer på klima i dag. Blandt Dansk Erhvervs medlemmer er det således kun 23 pct. som i dag foretager klimarapportering (ej vist i figur). Der er en helt tydelig tendens til, at de store virksomheder er godt med på klimarapporteringen, mens det særligt er de mindste virksomheder, som ikke endnu er kommet i gang.

Klimarapportering skaber værdi for virksomhederne

pdf

Download

Kontakt

Rådgivning, Rekruttering & Finans; Medier & Kreative Erhverv

Louise Riisgaard

Branchedirektør
Medarbejderprofil