Gemt

Restriktioner påvirker stadig fire ud af fem virksomheders omsætning negativt

Danske virksomheder har siden marts 2020 været påvirket af en lang række omfattende coronarestriktioner. Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse viser, at i maj 2021 påvirker en lang række restriktioner stadig virksomhedernes omsætning negativt. Det er særligt forsamlingsforbud/arealkrav, opfordring til hjemmearbejde, krav om mundbind, rejserestriktioner og coronapas, som har negativ påvirkning. Analysen viser også, at sektorerne turisme og oplevelse samt persontransport er særligt hårdt ramt, men generelt rammer mange restriktioner bredt.

Analyse

MAJ 2021

Restriktionerne påvirker omsætningen negativt i mange danske virksomheder
I februar og marts 2020 kom coronapandemien for alvor til Danmark. I kølvandet på udbredelsen af coronavirus indførte Danmark en lang række vidtgående restriktioner for borgere og virksomheder. Restriktionerne har i varierende grad været en del af det danske samfund lige siden med færre restriktioner i sommerhalvåret og flere restriktioner i vinterhalvåret.

Coronavirussen er i maj 2021 ved at slippe taget i det danske samfund i takt med, at sommeren kommer og vaccinerne rulles ud. På trods af de relativt lave smittetal og antal indlagte på de danske hospitaler, så er der stadigvæk en lang række gældende restriktioner, som danske borgere og virksomheder skal overholde. Fælles for restriktionerne er, at de påvirker befolkningens adfærd og dermed også virksomhedernes omsætning. I 2020 faldt virksomhedernes omsætning med 1 pct. på tværs af alle brancher sammenlignet med niveauet i 2019. Bag dette gemmer sig dog en stor spredning på tværs af brancher, idet nogle brancher blev hårdere ramt end andre, og oplevede et fald i omsætningen, som var langt større.

På denne baggrund har Dansk Erhverv valgt at undersøge, hvordan danske virksomheder rammes af udvalgte restriktioner i dag. Analysen viser, at de gældende restriktioner stadigvæk påvirker en lang række virksomheder negativt i dag. Det er således hele 78 pct. af Dansk Erhvervs medlemmer, som påvirkes negativt af én eller flere af de nævnte restriktioner i dag. Selvom vi bevæger os mod mere normale tilstande, og mange virksomheder efterhånden er tilbage på niveau med før coronakrisen, er det derfor vigtigt at huske, at restriktionerne stadig i maj 2021 har stor, negativ betydning for rigtig mange virksomheder.

Restriktioner påvirker stadig fire ud af fem virksomheders omsætning negativt

pdf

Download

Kontakt

Oplevelse & Velfærd

Lars Ramme Nielsen

Markedschef
Medarbejderprofil
Politik og Analyse

Jakob Kæstel Madsen

Senioranalytiker